แผนการพัฒนาบุคลากร


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงานการศึกษาให้ได้รับรางวัล " ครูดีศรีเมืองเพชร " ประจำปี พ.ศ. 2565 3
2 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 10
3 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11
4 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2563 10
5 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง และสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง 186
6 คำสั่งที่ 52/2564 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่กองการศึกษา 65
7 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปา 38
8 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 55
9 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และเล่มแผนอัตรากำลัง 147
10 ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งของเทศบาลเมืองชะอำ ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 99

หน้า 1 จาก 2หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้