แผนการพัฒนาบุคลากร


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำสั่งที่ 52/2564 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่กองการศึกษา 2
2 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปา 1
3 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษษราชการแทนปลัดเทศบาล 2
4 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 1
5 ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งของเทศบาลเมืองชะอำ ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 1
6 ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งของเทศบาลเมืองชะอำ ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 4
7 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองชะอำ 119
8 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 205
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2560 861หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ