จิตอาสาที่ได้รับสิ่งของพระราชทานยังไม่ครบ
ให้มารับได้ที่ว่าการอำเภอชะอำในวันเวลาดังนี้

 
ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560
       เวลา 09.00 - 12.00 น.  ลำดับที่  134 -1150
       เวลา 13.00 - 16.00 น.  ลำดับที่ 1151 -2200
ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
       เวลา  09.00 - 12.00 น.   ลำดับที่  2201 - 3350
       เวลา  13.00 - 16.00 น.   ลำดับที่  3351 - 4515
 
 
 
ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำทุกท่าน
ร่วมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่พฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560  เวลา 17.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ
 

หน้า 1 จาก 3


ลงทะเบียนเข้าระบบหน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

สำรวจความคิดเห็น

คุณพอใจ เทศบาลเมืองชะอำ ด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ