คู่มือประชาชน


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การสมัครเข้าชมรมผู้สูงอายุ, การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์, การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม, การขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบปรมาณ 2560 102
2 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้อายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 515
3 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559 363
4 การลงทะเบียนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี พ.ศ 2559 978
5 กฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ.2558 1227
6 กฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 673
7 การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 1924
8 งานทะเบียนราษฎร- การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน 460
9 งานทะเบียนราษฎร- การขอเลขที่บ้าน 572
10 งานทะเบียนราษฎร- การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ 1234

หน้า 1 จาก 2


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ