TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
91 " งดรับ งดให้ " ของขวัญในทุกเทศกาล 471
92 จดหมายข่าวกองคลัง ฉบับที่ 1/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 491
93 สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเชิญลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์น่า ฟรี 454
94 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังโครงการต่างๆ ของเทศบาลเมืองชะอำ 417
95 ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุม COVID - 19 จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ 1 ธ.คง 64 เป็นต้นไป 427
96 มาตราการควบคุมแบบบุรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองชะอำ (The Blue Zone) จังหวัดเพชรบุรี 476
97 ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, อาคารชุด เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 627
98 วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 แจ้งน้ำประปาไม่ไหล 398
99 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชะอำเชิญฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2564 521
100 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง 620
101 ผลการประเมินโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ 431
102 เปิดรับลงทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด - 19 จำนวน 1,000 เข็ม 748
103 ทางหลวงเพชรบุรี ก่อสร้างทางเท้าและวางท่อระบายน้ำข้างทางตลอดแนว ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนสระพระ - ห้วยทรายใต้ 487
104 มาตรการป้องปันและควบคุม COVID-19 จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ 1 - 14 ก.ย. 64 854
105 แผนการส่งน้ำเพื่อเพาะปลูกพืชในฤดูฝน ปี พ.ศ.2564 (โดรงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี) 654
106 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (กพร.) 577
107 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่องการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณสี่แยกชะอำ และบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองะอำ 577
108 ลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์ม และตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน 1355
109 เลื่อนการจัดการเรียนการสอนแบบไปเรียนที่โรงเรียน (แบบ On-Site) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 927
110 ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและปลูกสร้าง ประจำปี 2564 807
111 ขอเชิญชาวเทศบาลเมืองชะอำลงทะเบียนรับวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม 3514
112 การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 693
113 แจ้งรายชื่อตามโครงการ "บอกดิน ๒" ของสำนักงานที่ดิน 748
114 ขอเชิญกรอกข้อมูลเพื่อขอรับวัคซีนโควิด 19 2119
115 "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบชุดธานน้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่ง 539
116 งดให้บริการรับชำระเงินทุกประเภท 643
117 ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 580
118 การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ช่วงมีพายุฤดูร้อนและพายุฝนฟ้าคะนอง 543
119 ขอเชิญลงชื่อรับจองวัคซีน COVID-19 1999
120 งดจัดการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 943 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-1421 
สำนักการช่าง :
0-3247-1068
กองคลัง : 0-3247-1823   0-3247-2139
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-1665
กองการศึกษา : 0-3247-1822
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-1221
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-0477
กองการประปา : 0-3247-1646
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-1500
สถานธนานุบาล :
0-3247-1200
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.