TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
61 สื่อเผยแพร่ประสัมพันธ์ข้อมูลและองค์ความรู้ รูปแบบ QR Code เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 205
62 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอำ แจ้งเรื่องการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า 1163
63 ขอเชิญขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด "เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว" 267
64 ขอเชิญผู้พิการลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ- จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่ผู้พิการ 221
65 ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เพิ่มเติม 275
66 กำหนดวันเลือกคณะกรรมการชุมชน 195
67 จุดฉีดวัคซีนโควิต-19 เคลื่อนที่ จำนวน 4 จุด 229
68 กฎกระทรวงการขอนอนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. 2564 348
69 ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองชะอำเปิดรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 249
70 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ ประกาศปิดโรงเรียนทั้งหมดในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มกราคม 2565 191
71 เทศบาลเมืองชะอำประกาศของดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 232
72 กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 1571
73 ประกาศ งดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2565 174
74 " งดรับ งดให้ " ของขวัญในทุกเทศกาล 215
75 จดหมายข่าวกองคลัง ฉบับที่ 1/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 279
76 สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเชิญลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์น่า ฟรี 199
77 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังโครงการต่างๆ ของเทศบาลเมืองชะอำ 151
78 ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุม COVID - 19 จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ 1 ธ.คง 64 เป็นต้นไป 196
79 มาตราการควบคุมแบบบุรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองชะอำ (The Blue Zone) จังหวัดเพชรบุรี 252
80 ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, อาคารชุด เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 342
81 วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 แจ้งน้ำประปาไม่ไหล 188
82 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชะอำเชิญฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2564 296
83 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง 385
84 ผลการประเมินโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ 206
85 เปิดรับลงทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด - 19 จำนวน 1,000 เข็ม 475
86 ทางหลวงเพชรบุรี ก่อสร้างทางเท้าและวางท่อระบายน้ำข้างทางตลอดแนว ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนสระพระ - ห้วยทรายใต้ 303
87 มาตรการป้องปันและควบคุม COVID-19 จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ 1 - 14 ก.ย. 64 587
88 แผนการส่งน้ำเพื่อเพาะปลูกพืชในฤดูฝน ปี พ.ศ.2564 (โดรงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี) 480
89 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (กพร.) 322
90 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่องการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณสี่แยกชะอำ และบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองะอำ 359 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-2550 ต่อ 
สำนักการช่าง :
0-3247-2550 ต่อ
กองคลัง : 0-3247-2550 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-2550 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3247-2550 ต่อ
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-2550 ต่อ
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-2550 ต่อ
กองการประปา : 0-3247-2550 ต่อ
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-2550 ต่อ
สถานธนานุบาล :
0-3247-2550 ต่อ
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.