TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
61 ขอให้แก้ไขปัญหารางน้ำรั่วบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองชะอำ 238
62 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 432
63 เปิดให้เดินรถทางเดียวบริเวณถนนราษฎร์พลี 1 478
64 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 409
65 แจ้งปิดน้ำประปา 476
66 ขออภัยในความไม่สะดวกในการให้บริการของกองคลัง ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2565 314
67 แจ้งระบบพิมพ์ใบเสร็จชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขัดข้องชั่วคราว 482
68 ขอเชิญชวนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2565 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 394
69 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะสนับสนุนการท่องเที่ยวชายหาดชะอำ 373
70 วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 415
71 e-service เทศบาลเมืองชะอำ 947
72 ขอเชิญชมเทศกาลงานว่าว ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2565 ณ ชายหาดชะอำ 388
73 ประกาศพ้นตำแหน่งประธานชุมชนบ้านสระ และกำหนดวันเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านสระ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 385
74 งดจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 363
75 ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองชะอำ 723
76 ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 545
77 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมชุมชน เขตเทศบาลเมืองชะอำ 732
78 สื่อเผยแพร่ประสัมพันธ์ข้อมูลและองค์ความรู้ รูปแบบ QR Code เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 373
79 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอำ แจ้งเรื่องการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า 1783
80 ขอเชิญขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด "เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว" 525
81 ขอเชิญผู้พิการลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ- จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่ผู้พิการ 484
82 ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เพิ่มเติม 503
83 กำหนดวันเลือกคณะกรรมการชุมชน 428
84 จุดฉีดวัคซีนโควิต-19 เคลื่อนที่ จำนวน 4 จุด 457
85 กฎกระทรวงการขอนอนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. 2564 624
86 ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองชะอำเปิดรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 450
87 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ ประกาศปิดโรงเรียนทั้งหมดในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มกราคม 2565 419
88 เทศบาลเมืองชะอำประกาศของดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 454
89 กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 2406
90 ประกาศ งดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2565 339 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-1421 
สำนักการช่าง :
0-3247-1068
กองคลัง : 0-3247-1823   0-3247-2139
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-1665
กองการศึกษา : 0-3247-1822
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-1221
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-0477
กองการประปา : 0-3247-1646
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-1500
สถานธนานุบาล :
0-3247-1200
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.