ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ขอเชิญร่วมน้อมรำลุึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2563 3
2 กองคลัง เทศบาลเมืองชะอำ ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 11
3 ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 9
4 เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2565 19
5 ยกเลิกการแสดงตนยืนยันสถานะการมีชีวิตอยู่และยืนยันบัญชีธนาคารของผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผุ้พิการ 9
6 ขอเชิญร่วมประชาคมเพื่อขอให้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งตะกาดพลี วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. ณ ตลาดมีสุข 17
7 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563 20
8 ร่วมตอบแบบสำรวจโครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 20
9 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 110
10 ขอเชิญผู้ประกอบการโรงแรม อาคารชุด อาคารอยู่อาศัยรวม เข้าอบรมเรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ อ.บ้านแหลม อ.เมือง อ.ท่ายาง และ อ.ชะอำ 23
11 เทศบาลเมืองชะอำ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 31
12 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ 425
13 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด อัตรากาษี และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองชะอำ 125
14 ใบสมัครสมาชิกกลุ่ม "พืชพอเพียง" เทศบาลเมืองชะอำ 35
15 แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 33
16 ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนอนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 33
17 รายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 2 33
18 เทศบาลเมืองชะอำจะดำเนินการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 225
19 เทศบาลเมืองชะอำประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 67 รายการ 125
20 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ยกเว้นค่าเช่าแผงตลาดเทศบาลเมืองชะอำ 136
21 ประกาศเตือน การเคลื่อนไหลของกลุ่มบุคคลใช้ชื่อว่า "คณะปฏิรูปยุทธศาสตร์แห่งราชอาณาจักรไทสยาม" 445
22 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง เงินประกันสัญญาครบกำหนดถอนคืนคงค้างบัญชี 103
23 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง การต่อสัญญาเช่าแผงตลาดเทศบาลเมืองชะอำ 170
24 ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ หน้าเทศบาลเมืองชะอำ 50
25 การจ่ายเบี้ยยังชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยกรมบัญชีกลาง 150
26 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด บัญชีเทียบเคียงราคาปรเมินทุนทรัพย์โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง 240
27 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 545
28 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร สมณชีพราหมณ์ จำนวน 50 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 25563 76
29 ขอเชิญร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 "วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562" ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ 45
30 เทศบาลเมืองชะอำและอำเภอชะอำ ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 132

หน้า 1 จาก 2


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ