TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
76 สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเชิญลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์น่า ฟรี 199
77 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังโครงการต่างๆ ของเทศบาลเมืองชะอำ 151
78 ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุม COVID - 19 จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ 1 ธ.คง 64 เป็นต้นไป 196
79 มาตราการควบคุมแบบบุรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองชะอำ (The Blue Zone) จังหวัดเพชรบุรี 252
80 ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, อาคารชุด เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 342
81 วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 แจ้งน้ำประปาไม่ไหล 188
82 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชะอำเชิญฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2564 296
83 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง 385
84 ผลการประเมินโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ 206
85 เปิดรับลงทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด - 19 จำนวน 1,000 เข็ม 476
86 ทางหลวงเพชรบุรี ก่อสร้างทางเท้าและวางท่อระบายน้ำข้างทางตลอดแนว ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนสระพระ - ห้วยทรายใต้ 303
87 มาตรการป้องปันและควบคุม COVID-19 จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ 1 - 14 ก.ย. 64 587
88 แผนการส่งน้ำเพื่อเพาะปลูกพืชในฤดูฝน ปี พ.ศ.2564 (โดรงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี) 480
89 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (กพร.) 322
90 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่องการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณสี่แยกชะอำ และบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองะอำ 359
91 ลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์ม และตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน 1092
92 เลื่อนการจัดการเรียนการสอนแบบไปเรียนที่โรงเรียน (แบบ On-Site) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 669
93 ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและปลูกสร้าง ประจำปี 2564 548
94 ขอเชิญชาวเทศบาลเมืองชะอำลงทะเบียนรับวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม 3289
95 การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 451
96 แจ้งรายชื่อตามโครงการ "บอกดิน ๒" ของสำนักงานที่ดิน 412
97 ขอเชิญกรอกข้อมูลเพื่อขอรับวัคซีนโควิด 19 1888
98 "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบชุดธานน้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่ง 319
99 งดให้บริการรับชำระเงินทุกประเภท 373
100 ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 306 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-2550 ต่อ 
สำนักการช่าง :
0-3247-2550 ต่อ
กองคลัง : 0-3247-2550 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-2550 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3247-2550 ต่อ
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-2550 ต่อ
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-2550 ต่อ
กองการประปา : 0-3247-2550 ต่อ
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-2550 ต่อ
สถานธนานุบาล :
0-3247-2550 ต่อ
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.