TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
76 ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 558
77 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมชุมชน เขตเทศบาลเมืองชะอำ 783
78 สื่อเผยแพร่ประสัมพันธ์ข้อมูลและองค์ความรู้ รูปแบบ QR Code เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 381
79 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอำ แจ้งเรื่องการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า 1846
80 ขอเชิญขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด "เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว" 551
81 ขอเชิญผู้พิการลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ- จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่ผู้พิการ 513
82 ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เพิ่มเติม 524
83 กำหนดวันเลือกคณะกรรมการชุมชน 441
84 จุดฉีดวัคซีนโควิต-19 เคลื่อนที่ จำนวน 4 จุด 486
85 กฎกระทรวงการขอนอนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. 2564 671
86 ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองชะอำเปิดรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 467
87 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ ประกาศปิดโรงเรียนทั้งหมดในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มกราคม 2565 439
88 เทศบาลเมืองชะอำประกาศของดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 458
89 กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 2472
90 ประกาศ งดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2565 340
91 " งดรับ งดให้ " ของขวัญในทุกเทศกาล 527
92 จดหมายข่าวกองคลัง ฉบับที่ 1/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 494
93 สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเชิญลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์น่า ฟรี 485
94 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังโครงการต่างๆ ของเทศบาลเมืองชะอำ 461
95 ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุม COVID - 19 จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ 1 ธ.คง 64 เป็นต้นไป 444
96 มาตราการควบคุมแบบบุรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองชะอำ (The Blue Zone) จังหวัดเพชรบุรี 481
97 ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, อาคารชุด เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 654
98 วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 แจ้งน้ำประปาไม่ไหล 404
99 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชะอำเชิญฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2564 543
100 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง 625 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-1421 
สำนักการช่าง :
0-3247-1068
กองคลัง : 0-3247-1823   0-3247-2139
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-1665
กองการศึกษา : 0-3247-1822
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-1221
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-0477
กองการประปา : 0-3247-1646
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-1500
สถานธนานุบาล :
0-3247-1200
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.