TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
76 ขอเชิญผู้พิการลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ- จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่ผู้พิการ 329
77 ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เพิ่มเติม 372
78 กำหนดวันเลือกคณะกรรมการชุมชน 289
79 จุดฉีดวัคซีนโควิต-19 เคลื่อนที่ จำนวน 4 จุด 319
80 กฎกระทรวงการขอนอนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. 2564 446
81 ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองชะอำเปิดรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 333
82 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ ประกาศปิดโรงเรียนทั้งหมดในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มกราคม 2565 290
83 เทศบาลเมืองชะอำประกาศของดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 336
84 กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 1946
85 ประกาศ งดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2565 262
86 " งดรับ งดให้ " ของขวัญในทุกเทศกาล 322
87 จดหมายข่าวกองคลัง ฉบับที่ 1/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 377
88 สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเชิญลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์น่า ฟรี 306
89 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังโครงการต่างๆ ของเทศบาลเมืองชะอำ 242
90 ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุม COVID - 19 จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ 1 ธ.คง 64 เป็นต้นไป 301
91 มาตราการควบคุมแบบบุรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองชะอำ (The Blue Zone) จังหวัดเพชรบุรี 357
92 ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, อาคารชุด เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 452
93 วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 แจ้งน้ำประปาไม่ไหล 285
94 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชะอำเชิญฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2564 392
95 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง 497
96 ผลการประเมินโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ 298
97 เปิดรับลงทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด - 19 จำนวน 1,000 เข็ม 570
98 ทางหลวงเพชรบุรี ก่อสร้างทางเท้าและวางท่อระบายน้ำข้างทางตลอดแนว ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนสระพระ - ห้วยทรายใต้ 387
99 มาตรการป้องปันและควบคุม COVID-19 จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ 1 - 14 ก.ย. 64 677
100 แผนการส่งน้ำเพื่อเพาะปลูกพืชในฤดูฝน ปี พ.ศ.2564 (โดรงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี) 578 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-1421 
สำนักการช่าง :
0-3247-1068
กองคลัง : 0-3247-1823   0-3247-2139
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-1665
กองการศึกษา : 0-3247-1822
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-1221
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-0477
กองการประปา : 0-3247-1646
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-1500
สถานธนานุบาล :
0-3247-1200
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.