TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
51 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสมาคมฒาปนกิจสงเคราะห์คนตาบอดระดับจังหวัด 207
52 ขอให้แก้ไขปัญหาถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 129
53 ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือนร้อน 120
54 เทศบาลเมืองชะอำจะดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร ถนนร่วมจิตต์ (เลียบหาดชะอำ) 264
55 เชิญเที่ยวงานเทศกาลกินหอย ตกหมึก @ชะอำ ระหว่างวันที่ 10 - 17 กันยายน 2565 ณ จุดชมวิวหาดชะอำ 276
56 ขอให้แก้ไขปัญหารางน้ำรั่วบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองชะอำ 112
57 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 262
58 เปิดให้เดินรถทางเดียวบริเวณถนนราษฎร์พลี 1 348
59 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 281
60 แจ้งปิดน้ำประปา 313
61 ขออภัยในความไม่สะดวกในการให้บริการของกองคลัง ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2565 228
62 แจ้งระบบพิมพ์ใบเสร็จชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขัดข้องชั่วคราว 357
63 ขอเชิญชวนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2565 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 249
64 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะสนับสนุนการท่องเที่ยวชายหาดชะอำ 227
65 วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 254
66 e-service เทศบาลเมืองชะอำ 614
67 ขอเชิญชมเทศกาลงานว่าว ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2565 ณ ชายหาดชะอำ 261
68 ประกาศพ้นตำแหน่งประธานชุมชนบ้านสระ และกำหนดวันเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านสระ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 280
69 งดจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 276
70 ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองชะอำ 548
71 ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 430
72 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมชุมชน เขตเทศบาลเมืองชะอำ 496
73 สื่อเผยแพร่ประสัมพันธ์ข้อมูลและองค์ความรู้ รูปแบบ QR Code เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 293
74 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอำ แจ้งเรื่องการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า 1457
75 ขอเชิญขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด "เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว" 373 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-1421 
สำนักการช่าง :
0-3247-1068
กองคลัง : 0-3247-1823   0-3247-2139
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-1665
กองการศึกษา : 0-3247-1822
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-1221
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-0477
กองการประปา : 0-3247-1646
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-1500
สถานธนานุบาล :
0-3247-1200
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.