TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
51 ขอเชิญชวนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2565 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 167
52 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะสนับสนุนการท่องเที่ยวชายหาดชะอำ 147
53 วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 172
54 e-service เทศบาลเมืองชะอำ 293
55 ขอเชิญชมเทศกาลงานว่าว ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2565 ณ ชายหาดชะอำ 179
56 ประกาศพ้นตำแหน่งประธานชุมชนบ้านสระ และกำหนดวันเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านสระ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 185
57 งดจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 177
58 ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองชะอำ 422
59 ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 321
60 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมชุมชน เขตเทศบาลเมืองชะอำ 351
61 สื่อเผยแพร่ประสัมพันธ์ข้อมูลและองค์ความรู้ รูปแบบ QR Code เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 205
62 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอำ แจ้งเรื่องการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า 1163
63 ขอเชิญขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด "เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว" 267
64 ขอเชิญผู้พิการลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ- จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่ผู้พิการ 221
65 ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เพิ่มเติม 275
66 กำหนดวันเลือกคณะกรรมการชุมชน 195
67 จุดฉีดวัคซีนโควิต-19 เคลื่อนที่ จำนวน 4 จุด 229
68 กฎกระทรวงการขอนอนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. 2564 348
69 ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองชะอำเปิดรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 249
70 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ ประกาศปิดโรงเรียนทั้งหมดในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มกราคม 2565 191
71 เทศบาลเมืองชะอำประกาศของดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 232
72 กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 1571
73 ประกาศ งดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2565 174
74 " งดรับ งดให้ " ของขวัญในทุกเทศกาล 215
75 จดหมายข่าวกองคลัง ฉบับที่ 1/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 279 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-2550 ต่อ 
สำนักการช่าง :
0-3247-2550 ต่อ
กองคลัง : 0-3247-2550 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-2550 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3247-2550 ต่อ
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-2550 ต่อ
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-2550 ต่อ
กองการประปา : 0-3247-2550 ต่อ
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-2550 ต่อ
สถานธนานุบาล :
0-3247-2550 ต่อ
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.