TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
26 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.๒๕๔๐ 106
27 รับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ(อส.ศธ.) 123
28 รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 118
29 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประขำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง 118
30 การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง 121
31 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 5/2566) 126
32 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 282
33 ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป 116
34 ส่งสุขปีใหม่ 137
35 ขออนุมัติขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ประจำปี พ.ศ.2566 141
36 ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน 139
37 ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 131
38 การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 135
39 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสมาคมฒาปนกิจสงเคราะห์คนตาบอดระดับจังหวัด 132
40 ขอให้แก้ไขปัญหาถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 43
41 ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือนร้อน 41
42 เทศบาลเมืองชะอำจะดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร ถนนร่วมจิตต์ (เลียบหาดชะอำ) 192
43 เชิญเที่ยวงานเทศกาลกินหอย ตกหมึก @ชะอำ ระหว่างวันที่ 10 - 17 กันยายน 2565 ณ จุดชมวิวหาดชะอำ 189
44 ขอให้แก้ไขปัญหารางน้ำรั่วบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองชะอำ 39
45 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 178
46 เปิดให้เดินรถทางเดียวบริเวณถนนราษฎร์พลี 1 261
47 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 189
48 แจ้งปิดน้ำประปา 211
49 ขออภัยในความไม่สะดวกในการให้บริการของกองคลัง ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2565 144
50 แจ้งระบบพิมพ์ใบเสร็จชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขัดข้องชั่วคราว 267 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-2550 ต่อ 
สำนักการช่าง :
0-3247-2550 ต่อ
กองคลัง : 0-3247-2550 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-2550 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3247-2550 ต่อ
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-2550 ต่อ
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-2550 ต่อ
กองการประปา : 0-3247-2550 ต่อ
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-2550 ต่อ
สถานธนานุบาล :
0-3247-2550 ต่อ
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.