TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
151 ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 638
152 เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2565 670
153 ยกเลิกการแสดงตนยืนยันสถานะการมีชีวิตอยู่และยืนยันบัญชีธนาคารของผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผุ้พิการ 537
154 ขอเชิญร่วมประชาคมเพื่อขอให้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งตะกาดพลี วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. ณ ตลาดมีสุข 558
155 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563 486
156 ร่วมตอบแบบสำรวจโครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 898
157 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 743
158 ขอเชิญผู้ประกอบการโรงแรม อาคารชุด อาคารอยู่อาศัยรวม เข้าอบรมเรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ อ.บ้านแหลม อ.เมือง อ.ท่ายาง และ อ.ชะอำ 551
159 เทศบาลเมืองชะอำ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 556
160 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ 943
161 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด อัตรากาษี และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองชะอำ 764
162 ดาวน์โหลดเอกสาร เทศบาลเมืองชะอำ 952
163 ขอเชิญผู้สูงอายุ ผู้พิการ ยืนยันการมีชีวิตเพื่อรับเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ 2563 752
164 เทศบาลเมืองชะอำเปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2814
165 เชิญร่วมกจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล ปี 2562 ณ ชายหาดชะอำ (หน้าโรงแรมลองบีชชะอำ) 562
166 เปิดรับสมัครเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญีปุ่น 791
167 ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่มีอาคารฝ่าฝืนข้อกำหนดการควบคุมอาคารว่าด้วยกฎหมายผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ยื่นเอกสารที่สำนักการช่าง เทศบาลเมืองชะอำ 668
168 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง งดใช้โฟมในบริวณสำนักงานเทศบาลเ ตลาดสด ตลาดนัดรอบตลาดสด และตลาดเปิดท้ายวันพุธ ในเขตเทศบาลเมืองชะอำ 847

หน้า 7 จาก 7

7
ถัดไป
สุดท้าย 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-1421 
สำนักการช่าง :
0-3247-1068
กองคลัง : 0-3247-1823   0-3247-2139
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-1665
กองการศึกษา : 0-3247-1822
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-1221
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-0477
กองการประปา : 0-3247-1646
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-1500
สถานธนานุบาล :
0-3247-1200
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.