TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
126 แผนที่เขตเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2564 เขตเทศบาลเมืองชะอำ 756
127 สิ้นสุดระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 537
128 ขอเชิญผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจองสิทธิรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี 542
129 การรับสมัครเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 528
130 ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ และนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 12 กุมภาพันธ์ 2564 941
131 กำหนดการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 781
132 ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ. 2564 726
133 กำหนดการขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 645
134 ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 1009
135 เช็คข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.4 (คอนโด อาคารชุด) 596
136 เช็คข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 597
137 ดาวน์โหลด แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 546
138 ประกาศสำนักงานเจ้าท่ีาภูมิภาคสาขาเพชรบุรี เรื่อง มาตราการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 (มาตราการความปลอดภัยในการเดินเรือ) 436
139 สำหรับผู้ที่ไม่ทราบหน่วยเลือกตั้ง อบจ. จังหวัดเพชรบุรี วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 สามารถเช็คได้ที่ 427
140 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย เปิดรับสมัครประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา เพื่อจ้างงานเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 เพื่อจ้าง 692
141 กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 967
142 แผนที่แสดงเขตเลือกตั้ง อบจ. เพชรบุรี เขตเทศบาลเมืองชะอำ 473
143 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ 453
144 ประกาศ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 501
145 ประกาศเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 571
146 กองคลัง เทศบาลเมืองชะอำ ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 793
147 ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 544
148 เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2565 639
149 ยกเลิกการแสดงตนยืนยันสถานะการมีชีวิตอยู่และยืนยันบัญชีธนาคารของผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผุ้พิการ 506
150 ขอเชิญร่วมประชาคมเพื่อขอให้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งตะกาดพลี วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. ณ ตลาดมีสุข 441 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-1421 
สำนักการช่าง :
0-3247-1068
กองคลัง : 0-3247-1823   0-3247-2139
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-1665
กองการศึกษา : 0-3247-1822
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-1221
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-0477
กองการประปา : 0-3247-1646
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-1500
สถานธนานุบาล :
0-3247-1200
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.