TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
126 สิ้นสุดระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 509
127 ขอเชิญผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจองสิทธิรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี 515
128 การรับสมัครเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 500
129 ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ และนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 12 กุมภาพันธ์ 2564 920
130 กำหนดการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 753
131 ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ. 2564 699
132 กำหนดการขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 618
133 ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 984
134 เช็คข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.4 (คอนโด อาคารชุด) 568
135 เช็คข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 571
136 ดาวน์โหลด แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 515
137 ประกาศสำนักงานเจ้าท่ีาภูมิภาคสาขาเพชรบุรี เรื่อง มาตราการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 (มาตราการความปลอดภัยในการเดินเรือ) 403
138 สำหรับผู้ที่ไม่ทราบหน่วยเลือกตั้ง อบจ. จังหวัดเพชรบุรี วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 สามารถเช็คได้ที่ 400
139 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย เปิดรับสมัครประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา เพื่อจ้างงานเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 เพื่อจ้าง 664
140 กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 942
141 แผนที่แสดงเขตเลือกตั้ง อบจ. เพชรบุรี เขตเทศบาลเมืองชะอำ 448
142 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ 428
143 ประกาศ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 477
144 ประกาศเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 545
145 กองคลัง เทศบาลเมืองชะอำ ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 758
146 ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 509
147 เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2565 613
148 ยกเลิกการแสดงตนยืนยันสถานะการมีชีวิตอยู่และยืนยันบัญชีธนาคารของผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผุ้พิการ 480
149 ขอเชิญร่วมประชาคมเพื่อขอให้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งตะกาดพลี วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. ณ ตลาดมีสุข 412
150 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563 402 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-1421 
สำนักการช่าง :
0-3247-1068
กองคลัง : 0-3247-1823   0-3247-2139
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-1665
กองการศึกษา : 0-3247-1822
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-1221
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-0477
กองการประปา : 0-3247-1646
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-1500
สถานธนานุบาล :
0-3247-1200
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.