ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เทศบาลเมืองชะอำ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 3
2 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ 403
3 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด อัตรากาษี และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองชะอำ 10
4 ใบสมัครสมาชิกกลุ่ม "พืชพอเพียง" เทศบาลเมืองชะอำ 10
5 แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 17
6 ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนอนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 9
7 รายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 2 11
8 เทศบาลเมืองชะอำจะดำเนินการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 26
9 เทศบาลเมืองชะอำประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 67 รายการ 87
10 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ยกเว้นค่าเช่าแผงตลาดเทศบาลเมืองชะอำ 108
11 ประกาศเตือน การเคลื่อนไหลของกลุ่มบุคคลใช้ชื่อว่า "คณะปฏิรูปยุทธศาสตร์แห่งราชอาณาจักรไทสยาม" 369
12 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง เงินประกันสัญญาครบกำหนดถอนคืนคงค้างบัญชี 83
13 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง การต่อสัญญาเช่าแผงตลาดเทศบาลเมืองชะอำ 132
14 ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ หน้าเทศบาลเมืองชะอำ 38
15 การจ่ายเบี้ยยังชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยกรมบัญชีกลาง 112
16 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด บัญชีเทียบเคียงราคาปรเมินทุนทรัพย์โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง 168
17 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 256
18 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร สมณชีพราหมณ์ จำนวน 50 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 25563 56
19 ขอเชิญร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 "วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562" ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ 31
20 เชิญเข้าร่วมการแข่งขันรายการ NORWAY CUP 2020 ระหว่าง 25 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 2563 ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 112
21 เทศบาลเมืองชะอำและอำเภอชะอำ ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 116
22 เทศบาลเมืองชะอำเปิดรับสมัครผู้สูงอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้น เพื่อสมัครรับเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุรายใหม่ และเปิดรับสมัครผู้พิการที่มีความประสงค์รับเบี้ยความพิการ 105
23 ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ยกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 34
24 ขอเชิญผู้สูงอายุ ผู้พิการ ยืนยันการมีชีวิตเพื่อรับเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ 2563 60
25 เทศบาลเมืองชะอำเปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 326

หน้า 1 จาก 3


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ