TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายชื่อผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองชะอำที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2566 ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตันและยังไม่ได้ผูกที่บัญชีไมมีการเคลื่อนไหว 47
2 การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 36
3 การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 63
4 ประชาสัมพันธ์ 40
5 ประชาสัมพันธ์ 57
6 ข่าวประชาสัมพันธ์เตือนภัย 39
7 ประชาสัมพันธ์การออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย 75
8 เทศบาลเมืองชะอำประชาสัมพันธ์ออกให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่าวยที่มีความพิการทางสมอง ให้บริการฝังยาคุมกำเนิด เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 60
9 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองชะอำ 79
10 ประกาศศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินบำรุงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 137
11 สิทธิผู้ค้ำประกันเมื่อผู้กู้เบี้ยวหนี้ 125
12 ส่อง 5 สินค้าอันตรายใกล้ตัว 114
13 ศูนย์บริการดูแลผู้สุงอายุ 130
14 5 เรื่องต้องรู้ก่อนใช้บริการ"ดูแลผุ้สูงอายุ" 100
15 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรนิกส์สำหรับติดต่อ เทศบาลเมืองชะอำ พ.ศ.2566 83
16 คำสั่งเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ระบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 78
17 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 85
18 ประกาศศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) 116
19 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยช์ในที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 122
20 ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินหอยตกหมึก@ชะอำ ประจำปี2566 174
21 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าชั่วคราวรายเดือน 339
22 เทศบาลเมืองชะอำ ขยายระยะเวลาเปิดให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ 166
23 ข่าวจาก สคบ. 116
24 กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับบที่ 2) พ.ศ.2564 190
25 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 137

หน้า 1 จาก 7

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-1421 
สำนักการช่าง :
0-3247-1068
กองคลัง : 0-3247-1823   0-3247-2139
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-1665
กองการศึกษา : 0-3247-1822
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-1221
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-0477
กองการประปา : 0-3247-1646
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-1500
สถานธนานุบาล :
0-3247-1200
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.