แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่าง ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565) ไตรมาส 1 8
2 ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมและแก้ไข (ครั้งที่ 2) 6
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 26
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลเมืองชะอำ 43
5 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2565 เทศบาลเมืองชะอำ 54
6 ประกาศทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่2๒ (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2565 53
7 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 เทศบาลเมืองชะอำ (ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565) 97
8 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3/2565 84
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 105
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 10 58
11 ประกาศ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับที่ 11 เทศบาลเมืองชะอำ 167
12 ประกาศ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ครั้งที่ 7 เทศบาลเมืองชะอำ 82
13 ประกาศ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2/2565 เทศบาลเมืองชะอำ 61
14 ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 2 เทศบาลเมืองชะอำ 262
15 ประกาศ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 10 เทศบาลเมืองชะอำ 101
16 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9 153
17 ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 1 เทศบาลเมืองชะอำ 134
18 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 123
19 ประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 1 เทศบาลเมืองชะอำ 94
20 ประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับที่ 9 91
21 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 156
22 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 154
23 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 186
24 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับที่ 8 ของเทศบาลเมืองชะอำ ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2564 157
25 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2564 156
26 ประกาศ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 6 เทศบาลเมืองชะอำ ประกาศ ณ 27 สิงหาคม 2564 134
27 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับที่ 7 เทศบาลเมืองชะอำ 171
28 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 145
29 ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 5 เทศบาลเมืองชะอำ 156
30 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 153

หน้า 1 จาก 2หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้