แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 19
2 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 เทศบาลเมืองชะอำ (ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565) 74
3 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3/2565 59
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 64
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 10 36
6 ประกาศ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับที่ 11 เทศบาลเมืองชะอำ 79
7 ประกาศ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ครั้งที่ 7 เทศบาลเมืองชะอำ 61
8 ประกาศ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2/2565 เทศบาลเมืองชะอำ 41
9 ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 2 เทศบาลเมืองชะอำ 197
10 ประกาศ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 10 เทศบาลเมืองชะอำ 78
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9 84
12 ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 1 เทศบาลเมืองชะอำ 98
13 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 87
14 ประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 1 เทศบาลเมืองชะอำ 74
15 ประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับที่ 9 71
16 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 124
17 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 120
18 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 128
19 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับที่ 8 ของเทศบาลเมืองชะอำ ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2564 127
20 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2564 134
21 ประกาศ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 6 เทศบาลเมืองชะอำ ประกาศ ณ 27 สิงหาคม 2564 107
22 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับที่ 7 เทศบาลเมืองชะอำ 146
23 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 115
24 ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 5 เทศบาลเมืองชะอำ 132
25 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 132
26 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ฉบับที่ 6 เทศบาลเมืองชะอำ 138
27 ประกาศ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองชะอำ 145
28 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 267
29 ประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับที่ 5 เทศบาลเมืองชะอำ และรายละเอียด เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับที่ 5 262
30 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2, รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 228

หน้า 1 จาก 2หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้