TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
91 ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชลประทานฝั่งตะวันตกบ้านนายทองบู่ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 126
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสมนึก สาลี หนองตะกวดคันคลองฝั่งตะวันตก (ชุมชนหนองคาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 261
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชลประทานฝั่งตะวันตกบ้านนายทองบู่ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 123
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนสามพระยา ช่วงที่ 1 (ชุมชนสามพระยาสันติสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 135
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสาธณี (ถนนต้นงิ้ว) ช่วงนี้ 2 (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 124
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสะพานรั้วมะขาม (ชุมชนห้วยจิก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 116
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ่อตาลักษณ์ (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 119
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบล๊อกคอนกรีตระบายน้ำถนนหลังวัดใหม่ (ชุมชนหนองคาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 121
99 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนแอสฟังท์ติกคอนกรีตถนนชะอำ ๒๖ (ถนนทางเข้าโรงแรมเวสท์วิว)(ชุมชนหนองแจง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 165
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหนองตาพต ซอย 4 (ชุมชนบ้านหนองตาพต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 194
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนชะอำ ๔๓ ซอย ๓/๔ สวนสนลอย(ชุมชนบ่อแขมด้านใต้)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 122
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหนองตาพด ซอย ๔ (ชุมชนบ้านหนองตาพด)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 207
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมผิวถนนสามพระยา (ชุมชนสามพระยาสันติสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 120
104 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสทที่๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕) 130
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้มท่อระบายน้ำถนนสามพระยา ช่วงที่1 (ชุมชนสามพระยาสันติสุข)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 229
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านนายสังเวียน รอดพ้น-บ้านนายชะลอ สาลี (ชุมชนหนองคาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 155
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสุข หมอยาดี(ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 163
108 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 175
109 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนสามพระยา ช่วงที่ 1 (ชุมชนสามพระยาสันติสุข) 187
110 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 271
111 สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กันยายน 2565 255
112 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 246
113 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 297
114 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 260
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 319
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบประปาบ้านสามพระยาสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 300
117 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565 245
118 ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบบรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 245
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบประปาบ้านสามพระยาสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 267
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยโชคบุญมี 2 (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี) ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเลิ็คทรอนิกส์ (e-bidding) 285 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-2550 ต่อ 
สำนักการช่าง :
0-3247-2550 ต่อ
กองคลัง : 0-3247-2550 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-2550 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3247-2550 ต่อ
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-2550 ต่อ
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-2550 ต่อ
กองการประปา : 0-3247-2550 ต่อ
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-2550 ต่อ
สถานธนานุบาล :
0-3247-2550 ต่อ
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.