ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
91 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เข้าเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 5 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 54
92 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เข้าเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกชลประทาน 1 หนองตะกวด (ชุมชนหนองคาง) 58
93 สอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย 60
94 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกชลประทาน 1 หนองตะกวด (ชุมชนหนองคาง) โดยวิธีสอบราคา 59
95 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 5 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) โดยวิธีสอบราคา 61
96 ประกาศรายชืื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำข้างร้านชะอาน (ชุมชนบ้านสระ) 52
97 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำข้างร้านชะอาน (ชุมชนบ้านสระ) 56
98 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อเครื่องเล่นสนามระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอำ 95
99 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนที่สาธารณะห้วยทรายใต้เชื่อมถนนสามพระยา (ชุมชนสามพระยาสันติสุข) 85
100 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนที่สาธารณะห้วยทรายใต้เชื่อมถนนสามพระยา 106
101 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางเข้าสปริงฟิลด์เชื่อมมุ่งทะเล (ชุมชนบ่อแบมด้านเหนือ) 84
102 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งราวกันตกรอบสระน้ำห้วยทรายใต้ 85
103 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เสนอราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางเช้าสปริงฟิลด์เชื่อมมุ่งทะเล (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) 93
104 ประกาศรายชืื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งราวกันตกรอบสระน้ำห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 56
105 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำข้างร้านชะอาน (ชุมชนบ้านสระ) 77
106 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนที่สาธารณะห้วยทรายใต้เชื่อมถนนสามพระยา (ชุมชนสามพระยาสันติสุข) 85
107 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเกตุแก้ว (เจ้าลาย 4) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 90
108 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา 99
109 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งราวกันตกรอบสระว่ายน้ำห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 83
110 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางเข้าสริงฟิลด์เชื่อมมุ่งทะเล (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) 80
111 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำเชื่อต่อจากบ้านนายสำราญถึงบ้านนายอ๊อด (หลังสุบิน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 80
112 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบ้านพลีช่วงหลังโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีซอยทาวน์เฮ้าส์อยู่สบาย (ชุมชนบ้านพลี) 105
113 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วบล๊อกคอนกรีตพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชะอำ 94
114 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วบล๊อกคอนกรีตพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชะอำ 94
115 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างชายหาดชะอำระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 116
116 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 98
117 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เสนอราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปี 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 73
118 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนหนองตาพดเส้นเมน 0.60 เมตร (ฝั่งเดียว) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 104
119 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบ้านพลีช่วงหลังโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีซอยทาวน์เฮ้าส์อยู่สบาย 85
120 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเกตุแก้ว (เจ้าลาย 4) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 144

หน้า 4 จาก 8


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ