ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมคิด แก้วประดับเพชร (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 88
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนบ้านพลี 4 (หลังเทศบาล) (ชุมชนบ้านพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้าน 25 น ถึงสวนสนลอย (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 63
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางสุชารัตน์ ตาละลักษณ์ (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 เทศบาลเมืองชะอำ 64
96 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนข้างร้านสเต็กหน้าวัง (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 62
97 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับพื้นสนามพร้อมปลูกหญ้าปรับปรุงระบบรดน้ำสนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 59
98 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคลองชลประทานถึง ATV (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 65
99 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเมนพร้อมรางวีหนองตาพดฝั่งตะวันตก ช่วง 3 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 124
100 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 96
101 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 146
102 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคลองชลประทานถึง ATV (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) 73
103 ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเมนพร้อมรางวีหนองตาพดฝั่งตะวันตก ช่วง 3 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) 66
104 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หุบกะพง ซอย 1 (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 57
105 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอุสมานถึงถนนพ่อจุ้ย (ชุมชนสามพระยาสันติสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 65
106 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้าน 25 ถึงสวนสนลอย (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 64
107 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนบ้านพลี 4 (หลังเทศบาล) (ชุมชนบ้านพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60
108 แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เทศบาลเมืองชะอำ (ไตรมาส 2) 66
109 แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1) 59
110 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้าน 25 น. ถึงสวนสนลอย (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 53
111 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอุสมานถึงถนนพ่อจุ้ย (ชุมชนสามพระยาสันติสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 98
112 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 57
113 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนบ้านพลี 4 (หลังเทศบาล) (ชุมชนบ้านพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 66
114 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 78
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำทางเข้าสปริงฟิวด์ (ชะอำ 41) (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 81
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 83
117 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 128
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหาดสุขเสมอ (ชุมชนบ่อพุทรา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 110
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบล๊อกระบายน้ำคอนกรีตถนนหนองโพธิ์ (ชุมชนหนองคาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100
120 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหัวดอนจากหัวบ้านชะอำถึงแยกคลองส่งน้ำ (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 115

หน้า 4 จาก 9


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ