ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
91 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 5 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) โดยวิธีสอบราคา 51
92 ประกาศรายชืื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำข้างร้านชะอาน (ชุมชนบ้านสระ) 50
93 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำข้างร้านชะอาน (ชุมชนบ้านสระ) 52
94 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อเครื่องเล่นสนามระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอำ 85
95 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนที่สาธารณะห้วยทรายใต้เชื่อมถนนสามพระยา (ชุมชนสามพระยาสันติสุข) 82
96 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนที่สาธารณะห้วยทรายใต้เชื่อมถนนสามพระยา 101
97 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางเข้าสปริงฟิลด์เชื่อมมุ่งทะเล (ชุมชนบ่อแบมด้านเหนือ) 80
98 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งราวกันตกรอบสระน้ำห้วยทรายใต้ 81
99 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เสนอราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางเช้าสปริงฟิลด์เชื่อมมุ่งทะเล (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) 91
100 ประกาศรายชืื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งราวกันตกรอบสระน้ำห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 54
101 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำข้างร้านชะอาน (ชุมชนบ้านสระ) 71
102 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนที่สาธารณะห้วยทรายใต้เชื่อมถนนสามพระยา (ชุมชนสามพระยาสันติสุข) 81
103 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเกตุแก้ว (เจ้าลาย 4) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 86
104 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา 96
105 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งราวกันตกรอบสระว่ายน้ำห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 77
106 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางเข้าสริงฟิลด์เชื่อมมุ่งทะเล (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) 77
107 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำเชื่อต่อจากบ้านนายสำราญถึงบ้านนายอ๊อด (หลังสุบิน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 76
108 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบ้านพลีช่วงหลังโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีซอยทาวน์เฮ้าส์อยู่สบาย (ชุมชนบ้านพลี) 100
109 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วบล๊อกคอนกรีตพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชะอำ 89
110 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วบล๊อกคอนกรีตพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชะอำ 90
111 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างชายหาดชะอำระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 104
112 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 94
113 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เสนอราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปี 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 70
114 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนหนองตาพดเส้นเมน 0.60 เมตร (ฝั่งเดียว) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 100
115 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบ้านพลีช่วงหลังโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีซอยทาวน์เฮ้าส์อยู่สบาย 81
116 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเกตุแก้ว (เจ้าลาย 4) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 135
117 ประกาศโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันของของโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 104
118 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 100
119 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร) 102
120 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วบล็อกคอนกรีตพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชะอำ 88

หน้า 4 จาก 7


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ