ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
91 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เข้าเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน ชั้น 3 อาคาคสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ 216
92 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จุดชมวิวชายหาดชะอำ (ชุมชนสหคาม) โดยวิธีสอบราคา 183
93 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบล็อกระบายน้ำ ค.ส.ล. ห้วยโรงมอญ (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) โดยวิธีสอบราคา 171
94 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยแยกจากถนนหมู่บ้านบางไทรย้อย (ชุมชนบางไทรย้อย) โดยวิธีสอบราคา 170
95 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนสุบินเชื่อมทางรถไฟ (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) โดยวิธีสอบราคา 149
96 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองหนองตะกวดฝั่งตะวันตก (ชุมชนหนองคาง) โดยวิิธีสอบราคา 145
97 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกเจ้าลาย 3 (ชุมชนบ้านหนองแจง) โดยวิธีสอบราคา 162
98 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกล (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 175
99 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างบล๊อกระบายน้ำถนนเพชรเกษมเชื่อมคลองชะอำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 141
100 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเจ้าลาย 6 (ชุมชนบ้านหนองแจง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E- Auction) 131
101 ประมูลจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอาคาร (ขนาดใหญ่) จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 172
102 ประมูลจัดซื้อรถดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 156
103 ประมูลจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 164
104 ประมูลจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองชะอำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 280
105 สอบราคาซื้อวัสดุรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา 148
106 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ 159
107 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย (โรงเรียน) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 152
108 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 140
109 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ โดยวิธีสอบราคา 153
110 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 150
111 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย 145
112 ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคาสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 142
113 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เข้าเสนอราคาสอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย 158
114 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 9 โรงเรียน 154
115 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อเมนประปา ขยายเขตการให้บริการน้ำประปาบริเวณปลายเมนไปทางหมู่บ้านสามพระยา 161
116 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 151
117 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำทั้ง 9 โรงเรียน 150
118 ประกาศ สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 151
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างวัดห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 152
120 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ ซอยแยกหนองคางเชื่อมทางรถไฟ (ชุมชนหนองคาง) 145

หน้า 4 จาก 8


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ