ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
61 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเจ้าลาย 6 (ชุมชนบ้านหนองแจง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E- Auction) 71
62 ประมูลจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอาคาร (ขนาดใหญ่) จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 84
63 ประมูลจัดซื้อรถดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 72
64 ประมูลจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 76
65 ประมูลจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองชะอำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 179
66 สอบราคาซื้อวัสดุรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา 67
67 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ 81
68 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย (โรงเรียน) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 69
69 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 62
70 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ โดยวิธีสอบราคา 76
71 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 75
72 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย 71
73 ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคาสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 65
74 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เข้าเสนอราคาสอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย 75
75 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 9 โรงเรียน 75
76 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อเมนประปา ขยายเขตการให้บริการน้ำประปาบริเวณปลายเมนไปทางหมู่บ้านสามพระยา 79
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 73
78 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำทั้ง 9 โรงเรียน 68
79 ประกาศ สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 80
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างวัดห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 72
81 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ ซอยแยกหนองคางเชื่อมทางรถไฟ (ชุมชนหนองคาง) 73
82 ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านอยู่สบาย (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 73
83 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ บ้าน ดต. ถนอม (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) 66
84 ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ก๋วยเตี๋ยวทะเล ช่วงที่ ๒ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) 73
85 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำจากเขตรถไฟเชื่อมตลาดชะอำ (ชุมชนตลาดชะอำ) 68
86 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ บ้านอยู่สบาย (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 72
87 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บ้าน ดต. ถนอม (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) 62
88 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างวัดห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 83
89 ประกาศประมูลจัดซื้อเครื่องมอเตอร์ปั้มน้ำ ขนาด 420 ลบ.ม./ซม. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 73
90 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อเมนประปา ขยายเขตการให้บริการน้ำประปา บริเวณถนนชลประทานทรายใต้ ถนนหนองเหียง 70

หน้า 3 จาก 7


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ