ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราีา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านสระ บริเวณที่สาธารณะวัดชะอำ (ชุมชนบ้านสระ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 102
32 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบัวงาม (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 109
33 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 125
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 เทศบาลเมืองชะอำ 90
35 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำบ้านนางสาวยอง เกิดศรี (ชุมชนหนองคาง) โดยเฉพาะเจาะจง 84
36 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบัวงาม (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 82
37 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านสระ บริเวณที่สาธารณะวัดชะอำ (ชุมชนบ้านสระ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 81
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนทุ่งตะกาดพลี (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 77
39 ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านสระ บริเวณที่สาธารณะวัดชะอำ (ชุมชนบ้านสระ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 79
40 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร) 90
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำทางเข้าวัดหนองตาพด (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 85
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ ทั้ง 9 โรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 88
43 ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) 95
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 100
45 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ทางเข้าวัดหนองตาพด (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 84
46 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนทุ่งตะกาดพลี (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 103
47 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ทางเข้าวัดหนองตาพด (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 98
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองชลประทานฝั่งทิศตะวันตก ถนนหนองตะกวดเชื่อมถนนหนองเหียง (ชุมชนหนองคาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 102
49 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนทุ่งตะกาดพลี (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 99
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ กม.10 เชือมถนนเพชรเกษม (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 102
51 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) ระบบดิจิตอล และระบบอนาล๊อค ภายในเขตเทศบาลเมืองชะอำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแทรคเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค - 97 พบ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87
53 ประกาศ ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ำในโรงผลิตน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 97
54 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองชลประทานฝั่งทิศตะวันตก ถนนหนองตะกวดเชื่อมถนนหนองเหียง (ชุมชนหนองคาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 111
55 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ ทั้ง 9 โรง ด้วยวิธีประวกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 87
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยร่มเย็น (ชุมชนบ้านหนองแจง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 101
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 99
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างวิภาดารีสอร์ท - ทะเล (ชุมชนบ้านคลองเทียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90
59 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ กม.10 เชื่อมถนนเพชรเกษม (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 75
60 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ ทั้ง 9 โรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 59

หน้า 2 จาก 9


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ