ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
31 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จุดชมวิวชายหาดชะอำ (ชุมชนสหคาม) โดยวิธีสอบราคา 70
32 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบล็อกระบายน้ำ ค.ส.ล. ห้วยโรงมอญ (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) โดยวิธีสอบราคา 66
33 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยแยกจากถนนหมู่บ้านบางไทรย้อย (ชุมชนบางไทรย้อย) โดยวิธีสอบราคา 58
34 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนสุบินเชื่อมทางรถไฟ (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) โดยวิธีสอบราคา 49
35 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองหนองตะกวดฝั่งตะวันตก (ชุมชนหนองคาง) โดยวิิธีสอบราคา 49
36 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกเจ้าลาย 3 (ชุมชนบ้านหนองแจง) โดยวิธีสอบราคา 52
37 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกล (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 52
38 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างบล๊อกระบายน้ำถนนเพชรเกษมเชื่อมคลองชะอำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 49
39 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเจ้าลาย 6 (ชุมชนบ้านหนองแจง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E- Auction) 55
40 ประมูลจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอาคาร (ขนาดใหญ่) จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 58
41 ประมูลจัดซื้อรถดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 52
42 ประมูลจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 44
43 ประมูลจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองชะอำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 103
44 สอบราคาซื้อวัสดุรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา 37
45 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ 43
46 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย (โรงเรียน) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 36
47 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 38
48 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ โดยวิธีสอบราคา 41
49 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 46
50 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย 40
51 ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคาสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 37
52 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เข้าเสนอราคาสอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย 52
53 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 9 โรงเรียน 46
54 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อเมนประปา ขยายเขตการให้บริการน้ำประปาบริเวณปลายเมนไปทางหมู่บ้านสามพระยา 51
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 49
56 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำทั้ง 9 โรงเรียน 44
57 ประกาศ สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 48
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างวัดห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 45
59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ ซอยแยกหนองคางเชื่อมทางรถไฟ (ชุมชนหนองคาง) 45
60 ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านอยู่สบาย (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 44

หน้า 2 จาก 7


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ