TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านสาธนี มุ่งดี (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 471
272 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหนองอีล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 517
273 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนคลองเทียนเชื่อมถนนคันกั้นน้ำเค็ม (ชุมชนบ้านคลองเทียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 521
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้าน ดต.พินิจ ถึงบ้านนายเทือง แก้วเนตร (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 445
275 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 789
276 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหลังบ้านสุบิน ช่วง 2 (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 427
277 ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอาคาร (ขนาดใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 514
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำและปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 454
279 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 เทศบาลเมืองชะอำ 471
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนคลองเทียน 1 ช่วง 2 (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 499
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านนางบุญเอื้อ เกตุสุข (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 438
282 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากถนนเลียบคันคลองชลประทาน จากบ้านนางปรุง แก้วโมรา ถึง นางองุ่น แป้นทอง (ร้านรับซื้อของเก่านาวี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 429
283 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอาคาร (ขนาดใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 465
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านนายไพศาล ฉิมฉลอง (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 412
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังถนนต้นงิ้วส่วนขาดและเชื่อมต่อถนนเส้นทุ่งใหญ่ (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 416
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 457
287 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้าย 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 499
288 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้าน ดต.พินิจ ถึงบ้านนายเทือง แก้วเนตร (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 410
289 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากถนนเลียบคันคลองชลประทาน จากบ้านนางปรุง แก้วโมรา ถึงนางองุ่น แป้นทอง (ร้านรับซื้อของเก่านาวี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 496
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนข้างกฤษดานคร (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 485
291 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนองเสือขบเชื่อมหนองโพธิ์ (ชุมชนหนองคาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 384
292 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 461
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแท่นล้างรถพร้อมอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียและลานจอดรถ บริเวณศูนย์จักรกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 398
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ 13 สิงหาคม 2563 460
295 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากถนนเลียบคันคลองชลประทาน จากบ้านนางปรุง แก้วโมรา ถึง นางองุ่น แป้นทอง (ร้านรับซื้อของเก่านาวี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 395
296 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนข้างกฤษดานคร (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 403
297 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนองเสือขบเชื่อมหนองโพธิ์ (ชุมชนหนองคาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 472
298 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 695
299 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 เทศบาลเมืองชะอำ 466
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสะอาดเอีี่ยม (ชุมชนบ้านพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 392 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-1421 
สำนักการช่าง :
0-3247-1068
กองคลัง : 0-3247-1823   0-3247-2139
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-1665
กองการศึกษา : 0-3247-1822
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-1221
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-0477
กองการประปา : 0-3247-1646
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-1500
สถานธนานุบาล :
0-3247-1200
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.