ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
181 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วบล็อกคอนกรีตพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชะอำ 155
182 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนประชาอุทิศ 1 ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 151
183 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบ้านพลีช่วงหลังโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีซอยทาวน์เฮ้าส์อยู่สบาย (ชุมชนบ้านพลี) 189
184 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเข้าหาดทัศนีย์ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 186
185 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำเชื่อมต่อจากบ้านนายสำราญถึงบ้านนายอ๊อก (หลังสุบิน) (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 191
186 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ ให้เสนอราคาสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนประชาอุทิศ 1 ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 184
187 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเข้าหาดทัศนีย์ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 173
188 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างชายหาดชะอำ ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 184
189 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเข้าหาดทัศนีย์ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) โดยวิธีสอบราคา 188
190 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำฝั่งทิศใต้ถนนสามพระยา (ชุมชนสามพระยาสันติสุข) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 178
191 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนประชาอุทิศ 1 ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) โดยวิธีสอบราคา 187
192 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุรายหัววัสดุรายหัว และรายหัวส่วนเพิ่มเติม (TOP UP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา 171
193 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุรายหัวทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 190
194 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคาสอบราคาซื้อวัสดุรายหัวทางการศึกษา ประจำปี 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 139
195 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม (ชุมชนบ้านบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 355
196 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนหนองตาพดเส้นเมน 0.60 เมตร (ฝั่งเดียว) (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 201
197 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุรายหัว สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย 137
198 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุรายหัวทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนเทศบาล 9 บ้านสามพระยา 227
199 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุรายหัวทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 192
200 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตประชาอุทิศเชื่อมป่องไฟ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 175
201 ประกาศประกาดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม (ชุมชนบ้านบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีการทางอิเเล็กทรอนิกส์ 200
202 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่ทำการชุมชนชัยมงคล 187
203 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่ทำการชุมชนชัยมงคล 180
204 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนประชาอุทิศ ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 185
205 ประกาศสอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาและรายหัวส่วนเพิ่ม (Top up) ของชั้นมัธยมศึกษา 740
206 แก้ไขรายละเอียดจ้างเหมาก่อสร้างที่ทำการชุมชนชัยมงคล 173
207 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่ทำการชุมชนชัยมงคล 198
208 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกบ้านนายอนุสรณ์ นิ่มนวล ช่วงที่ 2 (ชุมชนหนองคาง) 299
209 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อต่อจากบ้านนายสมาน มะลิทอง-ถนนรถไฟ (ต้นงิ้ว - ช่วงที่ 2 ) (ชุมชนบ้านบ่อแขมด้านเหนือ) 336
210 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตประชาอุทิศเชื่อมป่องไฟ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 242

หน้า 7 จาก 8


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ