ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
181 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ 291
182 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 238
183 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 257
184 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคา จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ 232
185 เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง การจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ให้กับเทศบาลเมืองชะอำปีงบประมาณ 2560 ปฏิบัิตงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 280
186 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนบ่ประโคน ซอย 6 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) 248
187 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนบ่อประโคน ซอย 5 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 243
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินบริเวณอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 230
189 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคาสอบราคาจ้างยามรักษษความปลอดภัยทรัพย์สินบริเวณอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 233
190 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานเอนกประสงค์หลังตลาดสดเทศบาลเมืองชะอำและปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำตลาดชะอำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 231
191 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อที่ดินบริเวณชุมชนทุ่งตะกาดพลี เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ทำการชุมชนและลานเอนกประสงค์ของชุมชนทุ่งตะกาดพลี 239
192 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย (โรงเรียน) ระดับประถามศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2559 253
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่่อระบายน้ำ ถ.เจ้าลาย 2/2 หลักงนฤมล (ชุมชนบ้านหนองแจง) 208
194 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคาสอบราคาซื้อที่ดินบริเวณชุมชนทุ่งตะกาดพลี เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ทำการชุมชนและลานเอนกประงค์ของชุมชน 219
195 ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย (โรงเรียน) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี่ 2559 178
196 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคาก่อสร้างลานอเนกประสงค์หลังตลาดสดเทศบาลเมืองชะอำและปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำตลาดชะอำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 194
197 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนสามพระยา ซอย 1/1 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 195
198 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟับท์ติกคอนกรีต ตรงข้ามวัดห้วยทรายใต้ 185
199 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนเจ้าลาย 2/2 หลังนฤมล (ชุมชนบ้านหนองแจง) 197
200 ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนสามพระยา ซอย 1/1 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 106
201 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนชุมชนบางไทรย้อย 1 บริเวณหน้าร้านปลาทู (ชุมชนบางไทรย้อย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 121
202 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิื์เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตรงข้ามวัดห้วยทรายใต้ 171
203 ประกาศสอบราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินบริเวณอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 179
204 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 210
205 ประกาศประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 382
206 ประกาศสอบราคาซื้อที่ดินบริเวณชุมชนทุ่งตะกาดพลี เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ทำการชุมชนและลานเอนกประสงค์ของชุมชนทุ่งตะกาดพลี 151
207 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย (โรงเรียน) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2559 202
208 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนสามพระยา ซอย 1/1 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 135
209 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเจ้าลาย 2/2 หลังนฤมล (ชุมชนบ้านหนองแจง) 138
210 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองชะอำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 155

หน้า 7 จาก 8


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ