ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
181 ร่างประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ศูนย์เครื่องจักรแยกซ้าย (ชุมชนรวมใจพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 103
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนชะอำคีรี (ชุมชนบ้านสระ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 115
183 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 101
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำหมู่บ้านร่วมสุขเชื่อมโชคบุญมี ซอย 1 แยกซ้าย (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 147
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านชะอำ 3 เพชรเกษมถึงห้วยวัดชะอำ (ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 119
186 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในตะกวด ช่วงที่่ 1 จากซอยชูเมืองถึงสวนสนลอย (ชุมชนบางไทรย้อย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 114
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยไทยสงฆ์ถนนชลประทานซีเมนต์ (ชุมชนบ้านคลองเทียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 141
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกชลประทานบริเวณบ้านนายทัด แป้นทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 146
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดาบองอาจเชื่อมคลองชลประทาน (ชุมชนบ่่อแขมด้านใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 135
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสามพระยาจากคลองชลประทานถึงชุมชนชัยมงคล (ชุมชนชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 143
191 ประกาศ ประกวดราค่จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนชะอำคีรี (ชุมชนบ้านสระ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 114
192 ร่าง เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนชะอำคีรี (ชุมชนบ้านสระ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 163
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ซอยบ้านหมอนา (ชุมชนเนินสุรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 154
194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านชะอำ 3 เพชรเกษมถึงห้วยวัดชะอำ (ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่) 30/11/2561 174
195 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำหมู่บ้านร่วมสุขเชื่อมโชคบุญมี ซอย 1 แยกซ้าย (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/11/2561 228
196 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในตะกาด ช่วงที่ 1 จากซอยชูเมืองถึงสวนสนลอย (ชุมชนบางไทรย้อย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/11/2561 160
197 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 164
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนประจวบสุข (ชุมชนสหคาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 166
199 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกชลประทานบริเวณบ้านนายทัด แป้นทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 147
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดาบองอาจเชื่อมคลองชลประทาน (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 174
201 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านชะอำ 3 เพชรเกษมถึงห้วยวัดชะอำ (ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 181
202 ประกาศ ประกวดราคาจ้างกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยไทยสงฆ์ถนนชลประทานซีเมนต์ (ชุมชนบ้านคลองเทียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 141
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในชุมชนหัวบ้านชะอำ (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 98
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายชูชาติ เรืองอร่าม (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 132
205 ร่าง เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำหมู่บ้านร่วมสุขเชื่อมโชคบุญมี ซอย 1 แยกซ้าย (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 147
206 ร่าง เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในตะกาด ช่วงที่ 1 จากซอยชูเมืองถึงสวนสนลอย (ชุมชนบางไทรย้อย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 109
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ ซอยแยกห้วยทรายเหนือเชื่อมทางรถไฟ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 16/11/2561 188
208 ร่างประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยไทยสงฆ์ถนนชลประทานซีเมนต์ (ชุมชนบ้านคลองเทียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 162
209 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 137
210 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกหนองโพธิ์ บ้านนางน้ำอ้อย (ชุมชนหนองคาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 168

หน้า 7 จาก 9


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ