ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
181 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคา และผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมต่อจากบ้านนายสมาน มะลิทอง - ถนนรถไฟ (ต้นงิ้ว - ช่วงที่ 2) (ชุมชนบ้านบ่อแขมด้านเหนือ) 137
182 ประกาศรายชื่อผู้มีมีสิิทธิิ์เสนอราคา และผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหนองคางเชื่อมห้วยหนองตะกวด (ชุมชนหนองคาง) 154
183 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกบ้านนายนุสรณ์ นิ่มนวล ช่วงที่ 2 (ชุมชนหนองคาง) 150
184 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหนองเหียง ช่อง 2 ปล่องไฟ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 135
185 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหนองเหียง ช่อง 2 ปล่องไฟ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 275
186 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมต่อจากบ้านนายสมาน มะลิทอง - ถนนรถไฟ (ต้นงิ้ว - ช่วงที่ 2) (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) 162
187 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอฟัลท์ติกคอนกรีตด้านข้างและด้านหลังโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด 283
188 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหนองคางเชื่อมห้วยหนองตะกวด (ชุมชนหนองคาง) 272
189 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหนองเหียง ช่วง 2 ปล่องไฟ 264
190 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนซอยรวมใจพัฒนา 15 293
191 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 320
192 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เสนอราคาสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 300
193 ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 451
194 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนบ่อประโคน ซอย 4 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) 340
195 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนบ่อประโคน ซอย 4 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) 304
196 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ ประจำปี การศึกษา 2559 312
197 ประกาศสอบราคาจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 358

หน้า 7 จาก 7


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ