ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
181 เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง การจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ให้กับเทศบาลเมืองชะอำปีงบประมาณ 2560 ปฏิบัิตงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 243
182 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนบ่ประโคน ซอย 6 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) 209
183 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนบ่อประโคน ซอย 5 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 216
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินบริเวณอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 197
185 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคาสอบราคาจ้างยามรักษษความปลอดภัยทรัพย์สินบริเวณอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 202
186 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานเอนกประสงค์หลังตลาดสดเทศบาลเมืองชะอำและปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำตลาดชะอำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 196
187 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อที่ดินบริเวณชุมชนทุ่งตะกาดพลี เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ทำการชุมชนและลานเอนกประสงค์ของชุมชนทุ่งตะกาดพลี 202
188 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย (โรงเรียน) ระดับประถามศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2559 206
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่่อระบายน้ำ ถ.เจ้าลาย 2/2 หลักงนฤมล (ชุมชนบ้านหนองแจง) 175
190 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคาสอบราคาซื้อที่ดินบริเวณชุมชนทุ่งตะกาดพลี เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ทำการชุมชนและลานเอนกประงค์ของชุมชน 187
191 ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย (โรงเรียน) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี่ 2559 150
192 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคาก่อสร้างลานอเนกประสงค์หลังตลาดสดเทศบาลเมืองชะอำและปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำตลาดชะอำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 159
193 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนสามพระยา ซอย 1/1 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 165
194 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟับท์ติกคอนกรีต ตรงข้ามวัดห้วยทรายใต้ 147
195 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนเจ้าลาย 2/2 หลังนฤมล (ชุมชนบ้านหนองแจง) 149
196 ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนสามพระยา ซอย 1/1 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 97
197 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนชุมชนบางไทรย้อย 1 บริเวณหน้าร้านปลาทู (ชุมชนบางไทรย้อย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 108
198 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิื์เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตรงข้ามวัดห้วยทรายใต้ 134
199 ประกาศสอบราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินบริเวณอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 142
200 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 163
201 ประกาศประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 322
202 ประกาศสอบราคาซื้อที่ดินบริเวณชุมชนทุ่งตะกาดพลี เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ทำการชุมชนและลานเอนกประสงค์ของชุมชนทุ่งตะกาดพลี 123
203 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย (โรงเรียน) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2559 155
204 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนสามพระยา ซอย 1/1 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 106
205 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเจ้าลาย 2/2 หลังนฤมล (ชุมชนบ้านหนองแจง) 109
206 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองชะอำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 127
207 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัย และทรัพย์สินบริเวณสถานที่รวมรวมและกำจัดขยะมูลฝอยและโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองชะอำ 101
208 ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัย และทรัพย์สินบริเวณสถานที่รวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอยและโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองชะอำ 38
209 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตรงข้ามวัดห้วยทรายใต้ 108

หน้า 7 จาก 7


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ