TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
151 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) 443
152 ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 652
153 จัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2 609
154 การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 540
155 จัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์2566 425
156 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนนราธิปตั้งแต่สี่แยกชะอำถึงแยกถนนร่วมจิตต์ 331
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหนองงู ซอยบ้านมดรีสอร์ท 302
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำชะอำ 3 ช่วงที่ 2 (สหกรณ์โคนม) (ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 447
159 จัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม2566 399
160 จัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2565 497
161 จัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2565 339
162 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป 825
163 จ้างซ่อมแซมถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตถนนชะอำ26 (ถนนทางเข้าโรงแรมเวสท์วิว)(ชุมชนหนองแจง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 414
164 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำชะอำ 3 ช่วงที่ 2 (สกรณ์โคนม) (ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 419
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังถนนบ้านตาเล็ก-นางแดง (รีสอร์ท CDC) (ชุมชนเนินสุรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 388
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหนองงู ซอยบ้านมดรีสอร์ท (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 319
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายจ้อน แทงทับ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 393
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านนายไมตรี ผาดศรี-บ้านนายณรงค์ ผาดศรี (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 430
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำชะอำ 3 ช่วงที่ 2 (สหกรณ์โคนม)(ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 453
170 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหนองงู ซอยบ้านมดรีสอร์ท (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 424
171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านนายไมตรี ผาดศรี-บ้านนายณรงค์ ผาดศรี (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 386
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชลประทานฝั่งตะวันตกบ้านนายทองบู่ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 501
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหนองตาพด ซอย 4 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 395
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสมนึก สาลี หนองตะกวดคันคลองฝั่งตะวันตก (ชุมชนหนองคาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 402
175 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านนายสังเวียน รอดพ้น-บ้านนายชะลอ สาลี (ชุมชนหนองคาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 378
176 ปะกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสามพระยา ซอย 1 แยกขวา (ชุมชนชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 416
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสมนึก สาลี หนองตะกวดคันคลองฝั่งตะวันตก (ชุมชนหนองคาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 462
178 ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชลประทานฝั่งตะวันตกบ้านนายทองบู่ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 403
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสมนึก สาลี หนองตะกวดคันคลองฝั่งตะวันตก (ชุมชนหนองคาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 629
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชลประทานฝั่งตะวันตกบ้านนายทองบู่ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 393 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-1421 
สำนักการช่าง :
0-3247-1068
กองคลัง : 0-3247-1823   0-3247-2139
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-1665
กองการศึกษา : 0-3247-1822
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-1221
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-0477
กองการประปา : 0-3247-1646
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-1500
สถานธนานุบาล :
0-3247-1200
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.