ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
151 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนที่สาธารณะห้วยทรายใต้เชื่อมถนนสามพระยา (ชุมชนสามพระยาสันติสุข) 136
152 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเกตุแก้ว (เจ้าลาย 4) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 174
153 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา 165
154 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งราวกันตกรอบสระว่ายน้ำห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 153
155 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางเข้าสริงฟิลด์เชื่อมมุ่งทะเล (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) 151
156 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำเชื่อต่อจากบ้านนายสำราญถึงบ้านนายอ๊อด (หลังสุบิน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 153
157 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบ้านพลีช่วงหลังโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีซอยทาวน์เฮ้าส์อยู่สบาย (ชุมชนบ้านพลี) 191
158 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วบล๊อกคอนกรีตพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชะอำ 179
159 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วบล๊อกคอนกรีตพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชะอำ 163
160 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างชายหาดชะอำระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 211
161 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 172
162 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เสนอราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปี 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 155
163 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนหนองตาพดเส้นเมน 0.60 เมตร (ฝั่งเดียว) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 162
164 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบ้านพลีช่วงหลังโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีซอยทาวน์เฮ้าส์อยู่สบาย 169
165 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเกตุแก้ว (เจ้าลาย 4) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 245
166 ประกาศโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันของของโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 193
167 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 188
168 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร) 202
169 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วบล็อกคอนกรีตพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชะอำ 148
170 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนประชาอุทิศ 1 ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 143
171 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบ้านพลีช่วงหลังโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีซอยทาวน์เฮ้าส์อยู่สบาย (ชุมชนบ้านพลี) 176
172 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเข้าหาดทัศนีย์ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 171
173 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำเชื่อมต่อจากบ้านนายสำราญถึงบ้านนายอ๊อก (หลังสุบิน) (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 180
174 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ ให้เสนอราคาสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนประชาอุทิศ 1 ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 171
175 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเข้าหาดทัศนีย์ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 159
176 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างชายหาดชะอำ ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 170
177 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเข้าหาดทัศนีย์ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) โดยวิธีสอบราคา 175
178 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำฝั่งทิศใต้ถนนสามพระยา (ชุมชนสามพระยาสันติสุข) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 164
179 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนประชาอุทิศ 1 ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) โดยวิธีสอบราคา 173
180 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุรายหัววัสดุรายหัว และรายหัวส่วนเพิ่มเติม (TOP UP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา 160

หน้า 6 จาก 8


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ