ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
151 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม (ชุมชนบ้านบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 157
152 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนหนองตาพดเส้นเมน 0.60 เมตร (ฝั่งเดียว) (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 98
153 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุรายหัว สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย 86
154 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุรายหัวทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนเทศบาล 9 บ้านสามพระยา 131
155 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุรายหัวทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 116
156 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตประชาอุทิศเชื่อมป่องไฟ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 119
157 ประกาศประกาดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม (ชุมชนบ้านบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีการทางอิเเล็กทรอนิกส์ 124
158 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่ทำการชุมชนชัยมงคล 116
159 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่ทำการชุมชนชัยมงคล 100
160 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนประชาอุทิศ ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 108
161 ประกาศสอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาและรายหัวส่วนเพิ่ม (Top up) ของชั้นมัธยมศึกษา 605
162 แก้ไขรายละเอียดจ้างเหมาก่อสร้างที่ทำการชุมชนชัยมงคล 100
163 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่ทำการชุมชนชัยมงคล 123
164 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกบ้านนายอนุสรณ์ นิ่มนวล ช่วงที่ 2 (ชุมชนหนองคาง) 228
165 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อต่อจากบ้านนายสมาน มะลิทอง-ถนนรถไฟ (ต้นงิ้ว - ช่วงที่ 2 ) (ชุมชนบ้านบ่อแขมด้านเหนือ) 224
166 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตประชาอุทิศเชื่อมป่องไฟ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 145
167 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนประชาอุทิศ ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 140
168 ประกาศผู้มีสิทธิ์เสนอราคา และผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตด้านข้างและด้านหลังโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด 135
169 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคา และผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมต่อจากบ้านนายสมาน มะลิทอง - ถนนรถไฟ (ต้นงิ้ว - ช่วงที่ 2) (ชุมชนบ้านบ่อแขมด้านเหนือ) 115
170 ประกาศรายชื่อผู้มีมีสิิทธิิ์เสนอราคา และผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหนองคางเชื่อมห้วยหนองตะกวด (ชุมชนหนองคาง) 129
171 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกบ้านนายนุสรณ์ นิ่มนวล ช่วงที่ 2 (ชุมชนหนองคาง) 128
172 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหนองเหียง ช่อง 2 ปล่องไฟ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 117
173 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหนองเหียง ช่อง 2 ปล่องไฟ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 241
174 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมต่อจากบ้านนายสมาน มะลิทอง - ถนนรถไฟ (ต้นงิ้ว - ช่วงที่ 2) (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) 132
175 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอฟัลท์ติกคอนกรีตด้านข้างและด้านหลังโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด 250
176 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหนองคางเชื่อมห้วยหนองตะกวด (ชุมชนหนองคาง) 239
177 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหนองเหียง ช่วง 2 ปล่องไฟ 235
178 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนซอยรวมใจพัฒนา 15 267
179 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 296
180 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เสนอราคาสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 272

หน้า 6 จาก 7


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ