ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
151 ประกาศผู้มีสิทธิ์เสนอราคา และผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตด้านข้างและด้านหลังโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด 104
152 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคา และผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมต่อจากบ้านนายสมาน มะลิทอง - ถนนรถไฟ (ต้นงิ้ว - ช่วงที่ 2) (ชุมชนบ้านบ่อแขมด้านเหนือ) 96
153 ประกาศรายชื่อผู้มีมีสิิทธิิ์เสนอราคา และผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหนองคางเชื่อมห้วยหนองตะกวด (ชุมชนหนองคาง) 112
154 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกบ้านนายนุสรณ์ นิ่มนวล ช่วงที่ 2 (ชุมชนหนองคาง) 102
155 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหนองเหียง ช่อง 2 ปล่องไฟ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 102
156 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหนองเหียง ช่อง 2 ปล่องไฟ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 180
157 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมต่อจากบ้านนายสมาน มะลิทอง - ถนนรถไฟ (ต้นงิ้ว - ช่วงที่ 2) (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) 114
158 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอฟัลท์ติกคอนกรีตด้านข้างและด้านหลังโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด 172
159 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหนองคางเชื่อมห้วยหนองตะกวด (ชุมชนหนองคาง) 172
160 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหนองเหียง ช่วง 2 ปล่องไฟ 180
161 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนซอยรวมใจพัฒนา 15 189
162 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 222
163 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เสนอราคาสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 212
164 ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 329
165 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนบ่อประโคน ซอย 4 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) 244
166 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนบ่อประโคน ซอย 4 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) 227
167 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ ประจำปี การศึกษา 2559 216
168 ประกาศสอบราคาจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 240
169 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนซอยรวมใจพัฒนา 15 (ชุมชนรวมใจพัฒนา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 208
170 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนบ่อประโคน ซอย 4 (ชุมชนบ้านหนองตาพด 191
171 ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนบ่อประโคน ซอย 5 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 232
172 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคาประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนบ่อประโคน ซอย 5 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 233
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์ตักหน้า ขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 261
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนบ่อประโคน ซอย 6 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) 236
175 ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์เสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนชุมชนบางไทรย้อย 1 บริเวณหน้าร้านปลาทู (ชุมชนบางไทรย้อย) 290
176 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนบ่อประโคน ซอย 6 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) 243
177 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ 261
178 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 211
179 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 236
180 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคา จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ 222

หน้า 6 จาก 7


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ