ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
121 ประกาศรายชืื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำข้างร้านชะอาน (ชุมชนบ้านสระ) 95
122 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำข้างร้านชะอาน (ชุมชนบ้านสระ) 94
123 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อเครื่องเล่นสนามระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอำ 122
124 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนที่สาธารณะห้วยทรายใต้เชื่อมถนนสามพระยา (ชุมชนสามพระยาสันติสุข) 119
125 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนที่สาธารณะห้วยทรายใต้เชื่อมถนนสามพระยา 140
126 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางเข้าสปริงฟิลด์เชื่อมมุ่งทะเล (ชุมชนบ่อแบมด้านเหนือ) 109
127 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งราวกันตกรอบสระน้ำห้วยทรายใต้ 116
128 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เสนอราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางเช้าสปริงฟิลด์เชื่อมมุ่งทะเล (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) 127
129 ประกาศรายชืื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งราวกันตกรอบสระน้ำห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 91
130 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำข้างร้านชะอาน (ชุมชนบ้านสระ) 116
131 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนที่สาธารณะห้วยทรายใต้เชื่อมถนนสามพระยา (ชุมชนสามพระยาสันติสุข) 107
132 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเกตุแก้ว (เจ้าลาย 4) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 127
133 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา 125
134 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งราวกันตกรอบสระว่ายน้ำห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 114
135 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางเข้าสริงฟิลด์เชื่อมมุ่งทะเล (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) 111
136 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำเชื่อต่อจากบ้านนายสำราญถึงบ้านนายอ๊อด (หลังสุบิน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 112
137 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบ้านพลีช่วงหลังโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีซอยทาวน์เฮ้าส์อยู่สบาย (ชุมชนบ้านพลี) 141
138 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วบล๊อกคอนกรีตพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชะอำ 135
139 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วบล๊อกคอนกรีตพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชะอำ 124
140 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างชายหาดชะอำระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 162
141 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 131
142 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เสนอราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปี 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 113
143 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนหนองตาพดเส้นเมน 0.60 เมตร (ฝั่งเดียว) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 129
144 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบ้านพลีช่วงหลังโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีซอยทาวน์เฮ้าส์อยู่สบาย 123
145 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเกตุแก้ว (เจ้าลาย 4) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 190
146 ประกาศโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันของของโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 147
147 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 144
148 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร) 151
149 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วบล็อกคอนกรีตพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชะอำ 116
150 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนประชาอุทิศ 1 ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 117

หน้า 5 จาก 7


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ