ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
121 ประกาศโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันของของโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 110
122 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 104
123 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร) 114
124 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วบล็อกคอนกรีตพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชะอำ 93
125 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนประชาอุทิศ 1 ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 92
126 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบ้านพลีช่วงหลังโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีซอยทาวน์เฮ้าส์อยู่สบาย (ชุมชนบ้านพลี) 96
127 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเข้าหาดทัศนีย์ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 90
128 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำเชื่อมต่อจากบ้านนายสำราญถึงบ้านนายอ๊อก (หลังสุบิน) (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 100
129 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ ให้เสนอราคาสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนประชาอุทิศ 1 ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 84
130 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเข้าหาดทัศนีย์ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 85
131 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างชายหาดชะอำ ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 87
132 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเข้าหาดทัศนีย์ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) โดยวิธีสอบราคา 84
133 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำฝั่งทิศใต้ถนนสามพระยา (ชุมชนสามพระยาสันติสุข) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 84
134 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนประชาอุทิศ 1 ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) โดยวิธีสอบราคา 82
135 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุรายหัววัสดุรายหัว และรายหัวส่วนเพิ่มเติม (TOP UP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา 93
136 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุรายหัวทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 88
137 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคาสอบราคาซื้อวัสดุรายหัวทางการศึกษา ประจำปี 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 78
138 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม (ชุมชนบ้านบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 136
139 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนหนองตาพดเส้นเมน 0.60 เมตร (ฝั่งเดียว) (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 78
140 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุรายหัว สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย 78
141 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุรายหัวทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนเทศบาล 9 บ้านสามพระยา 121
142 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุรายหัวทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 102
143 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตประชาอุทิศเชื่อมป่องไฟ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 112
144 ประกาศประกาดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม (ชุมชนบ้านบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีการทางอิเเล็กทรอนิกส์ 112
145 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่ทำการชุมชนชัยมงคล 101
146 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่ทำการชุมชนชัยมงคล 85
147 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนประชาอุทิศ ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 97
148 ประกาศสอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาและรายหัวส่วนเพิ่ม (Top up) ของชั้นมัธยมศึกษา 533
149 แก้ไขรายละเอียดจ้างเหมาก่อสร้างที่ทำการชุมชนชัยมงคล 91
150 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่ทำการชุมชนชัยมงคล 109

หน้า 5 จาก 8


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ