TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
331 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนข้างกฤษดานคร (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 550
332 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพือรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 567
333 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) 451
334 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนองเสือขบเชื่อมหนองโพธิ์ (ชุมชนหนองคาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 475
335 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสะอาดเอียม (ชุมชนบ้านพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 485
336 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 548
337 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 544
338 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 เทศบาลเมืองชะอำ 509
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 530
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบริโภค (เพื่อบรรจุเป็นถุงยังชีพ) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด -19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 553
341 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 563
342 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบ่อเคี้ย (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 524
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 557
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนซอยนกนอนแยกขวา (ชุะอำ 34) (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 555
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงข้อความถวายพระพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 447
346 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบ่อเคี้ยะ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 586
347 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 67 รายการ 1076
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ำในโรงผลิตน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 837
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางลออ จงเจริญ - นางปุ๊ เหมะรัตชตะ (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 566
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนต้นมะสังข์-นางสังวร หมายดี (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 634
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายชำนาญ รักษาการ - นางทองสุข (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 547
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนรอบวัดหนองแจง (ชุมชนบ้านหนองแจง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 602
353 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) 543
354 ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ำในโรงผลิตน้าประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 521
355 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนบริเวณซอยบ่อประโคน 2 ช่วงที่ 1 (ชุมชนหนองตาพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 514
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายย้อย ชมนิเวศน์ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 568
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางล้วน หลำร่ำไป หลังวัดใหม่ (ชุมชนหนองคาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 586
358 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โรงเรียนเทศบาล) 570
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหลังอำเภอชะอำ (ชุมชนบ้านพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 549
360 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนบริเวณซอยบ่อประโคน 2 ช่วงที่ 1 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 560 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-1421 
สำนักการช่าง :
0-3247-1068
กองคลัง : 0-3247-1823   0-3247-2139
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-1665
กองการศึกษา : 0-3247-1822
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-1221
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-0477
กองการประปา : 0-3247-1646
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-1500
สถานธนานุบาล :
0-3247-1200
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.