TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชลประทานฝั่งตะวันตกบ้านนายทองบู่ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 435
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหนองตาพด ซอย 4 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 329
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสมนึก สาลี หนองตะกวดคันคลองฝั่งตะวันตก (ชุมชนหนองคาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 368
154 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านนายสังเวียน รอดพ้น-บ้านนายชะลอ สาลี (ชุมชนหนองคาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 328
155 ปะกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสามพระยา ซอย 1 แยกขวา (ชุมชนชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 355
156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสมนึก สาลี หนองตะกวดคันคลองฝั่งตะวันตก (ชุมชนหนองคาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 388
157 ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชลประทานฝั่งตะวันตกบ้านนายทองบู่ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 331
158 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสมนึก สาลี หนองตะกวดคันคลองฝั่งตะวันตก (ชุมชนหนองคาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 549
159 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชลประทานฝั่งตะวันตกบ้านนายทองบู่ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 345
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนสามพระยา ช่วงที่ 1 (ชุมชนสามพระยาสันติสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 339
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสาธณี (ถนนต้นงิ้ว) ช่วงนี้ 2 (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 320
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสะพานรั้วมะขาม (ชุมชนห้วยจิก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 369
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ่อตาลักษณ์ (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 300
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบล๊อกคอนกรีตระบายน้ำถนนหลังวัดใหม่ (ชุมชนหนองคาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 384
165 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนแอสฟังท์ติกคอนกรีตถนนชะอำ ๒๖ (ถนนทางเข้าโรงแรมเวสท์วิว)(ชุมชนหนองแจง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 391
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหนองตาพต ซอย 4 (ชุมชนบ้านหนองตาพต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 391
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนชะอำ ๔๓ ซอย ๓/๔ สวนสนลอย(ชุมชนบ่อแขมด้านใต้)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 329
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหนองตาพด ซอย ๔ (ชุมชนบ้านหนองตาพด)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 380
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมผิวถนนสามพระยา (ชุมชนสามพระยาสันติสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 342
170 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสทที่๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕) 340
171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้มท่อระบายน้ำถนนสามพระยา ช่วงที่1 (ชุมชนสามพระยาสันติสุข)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 438
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านนายสังเวียน รอดพ้น-บ้านนายชะลอ สาลี (ชุมชนหนองคาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 367
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสุข หมอยาดี(ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 325
174 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 387
175 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนสามพระยา ช่วงที่ 1 (ชุมชนสามพระยาสันติสุข) 407
176 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 482
177 สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กันยายน 2565 466
178 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 423
179 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 498
180 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 462 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-1421 
สำนักการช่าง :
0-3247-1068
กองคลัง : 0-3247-1823   0-3247-2139
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-1665
กองการศึกษา : 0-3247-1822
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-1221
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-0477
กองการประปา : 0-3247-1646
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-1500
สถานธนานุบาล :
0-3247-1200
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.