TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
121 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในชุมชนบ้านใหญ่ทั้งหมด (ชุมชนบ้านใหญ่ชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 229
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยรวมใจพัฒนา 5 (ชุมชนรวมใจพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 334
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหนองงูถึงเพชรเกษมบายพาส (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) 262
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนบ้านหนองโพธิ์(ชุมชน)หนองคางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 254
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ชับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า110กิโลวัตต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 269
126 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายจ้อน แทงทับ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 295
127 ประกวดราคาซ้ื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging) 314
128 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนาย จ้อน แทงทับ (ชุมชนบ้านห้วยมรายเหนือ) 290
129 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2566 241
130 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) 365
131 ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 593
132 จัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2 530
133 การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 484
134 จัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์2566 380
135 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนนราธิปตั้งแต่สี่แยกชะอำถึงแยกถนนร่วมจิตต์ 296
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหนองงู ซอยบ้านมดรีสอร์ท 270
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำชะอำ 3 ช่วงที่ 2 (สหกรณ์โคนม) (ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 384
138 จัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม2566 356
139 จัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2565 406
140 จัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2565 291
141 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป 709
142 จ้างซ่อมแซมถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตถนนชะอำ26 (ถนนทางเข้าโรงแรมเวสท์วิว)(ชุมชนหนองแจง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 337
143 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำชะอำ 3 ช่วงที่ 2 (สกรณ์โคนม) (ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 337
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังถนนบ้านตาเล็ก-นางแดง (รีสอร์ท CDC) (ชุมชนเนินสุรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 330
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหนองงู ซอยบ้านมดรีสอร์ท (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 276
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายจ้อน แทงทับ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 318
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านนายไมตรี ผาดศรี-บ้านนายณรงค์ ผาดศรี (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 369
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำชะอำ 3 ช่วงที่ 2 (สหกรณ์โคนม)(ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 408
149 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหนองงู ซอยบ้านมดรีสอร์ท (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 360
150 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านนายไมตรี ผาดศรี-บ้านนายณรงค์ ผาดศรี (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 349 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-1421 
สำนักการช่าง :
0-3247-1068
กองคลัง : 0-3247-1823   0-3247-2139
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-1665
กองการศึกษา : 0-3247-1822
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-1221
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-0477
กองการประปา : 0-3247-1646
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-1500
สถานธนานุบาล :
0-3247-1200
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.