ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนข้างโรงเรียนชะอำคุณหญิ่งเนื่องบุรี-ถนนเพชรเกษม (ชุมชนบ้านพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราีา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านสระ บริเวณที่สาธารณะวัดชะอำ (ชุมชนบ้านสระ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6
3 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบัวงาม (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 เทศบาลเมืองชะอำ 16
6 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำบ้านนางสาวยอง เกิดศรี (ชุมชนหนองคาง) โดยเฉพาะเจาะจง 12
7 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบัวงาม (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 16
8 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านสระ บริเวณที่สาธารณะวัดชะอำ (ชุมชนบ้านสระ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนทุ่งตะกาดพลี (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21
10 ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านสระ บริเวณที่สาธารณะวัดชะอำ (ชุมชนบ้านสระ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22
11 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร) 34
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำทางเข้าวัดหนองตาพด (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ ทั้ง 9 โรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 37
14 ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) 43
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 41
16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ทางเข้าวัดหนองตาพด (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 36
17 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนทุ่งตะกาดพลี (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 52
18 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ทางเข้าวัดหนองตาพด (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 46
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองชลประทานฝั่งทิศตะวันตก ถนนหนองตะกวดเชื่อมถนนหนองเหียง (ชุมชนหนองคาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 52
20 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนทุ่งตะกาดพลี (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 49
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ กม.10 เชือมถนนเพชรเกษม (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 55
22 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) ระบบดิจิตอล และระบบอนาล๊อค ภายในเขตเทศบาลเมืองชะอำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแทรคเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค - 97 พบ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
24 ประกาศ ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ำในโรงผลิตน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 58
25 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองชลประทานฝั่งทิศตะวันตก ถนนหนองตะกวดเชื่อมถนนหนองเหียง (ชุมชนหนองคาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 74
26 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ ทั้ง 9 โรง ด้วยวิธีประวกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 54
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยร่มเย็น (ชุมชนบ้านหนองแจง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 65
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 65
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างวิภาดารีสอร์ท - ทะเล (ชุมชนบ้านคลองเทียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64
30 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ กม.10 เชื่อมถนนเพชรเกษม (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 64

หน้า 1 จาก 8


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ