ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 4
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 43
3 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 41
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 48
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบประปาบ้านสามพระยาสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 57
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565 73
7 ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบบรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 74
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบประปาบ้านสามพระยาสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 68
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยโชคบุญมี 2 (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี) ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเลิ็คทรอนิกส์ (e-bidding) 74
10 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหิน (ชุมชนสะพานหิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 75
11 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 94
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไดรมาส 3 ตั้งแต่ เมษายน - มิถุนายน 2565 60
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 73
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหิน (ชุมชนสะพานหิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 79
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนร่วมจิตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 94
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565 106
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนร่วมจิตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 115
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนทางเข้าสระอ่าง (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 116
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ ทั้ง 9 โรงเรียน ด้วยวิธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 111
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณสี่แยกชะอำและบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองชะอำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 114
21 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนร่วมจิตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 128
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 122
23 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 40 รายการ 173
24 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนทางเข้าสระอ่าง (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 126
25 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณสี่แยกชะอำและบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองชะอำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 132
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 132
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตั้งแต่ กันยายน 2564 - ปัจจุบัน 142
28 ร่างประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณสี่แยกชะอำและบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองชะอำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 138
29 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนร่วมจิตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 137
30 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 146

หน้า 1 จาก 9หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้