ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้าย 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 3
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านสาธนี มุ่งดี (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหนองอีล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนคลองเทียนเชื่อมถนนคันกั้นน้ำเค็ม (ชุมชนบ้านคลองเทียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้าน ดต.พินิจ ถึงบ้านนายเทือง แก้วเนตร (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9
7 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8
8 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหลังบ้านสุบิน ช่วง 2 (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6
9 ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอาคาร (ขนาดใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำและปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 เทศบาลเมืองชะอำ 16
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนคลองเทียน 1 ช่วง 2 (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านนางบุญเอื้อ เกตุสุข (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
14 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากถนนเลียบคันคลองชลประทาน จากบ้านนางปรุง แก้วโมรา ถึง นางองุ่น แป้นทอง (ร้านรับซื้อของเก่านาวี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20
15 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอาคาร (ขนาดใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านนายไพศาล ฉิมฉลอง (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังถนนต้นงิ้วส่วนขาดและเชื่อมต่อถนนเส้นทุ่งใหญ่ (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
19 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้าย 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29
20 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้าน ดต.พินิจ ถึงบ้านนายเทือง แก้วเนตร (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23
21 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากถนนเลียบคันคลองชลประทาน จากบ้านนางปรุง แก้วโมรา ถึงนางองุ่น แป้นทอง (ร้านรับซื้อของเก่านาวี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนข้างกฤษดานคร (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31
23 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนองเสือขบเชื่อมหนองโพธิ์ (ชุมชนหนองคาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26
24 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแท่นล้างรถพร้อมอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียและลานจอดรถ บริเวณศูนย์จักรกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 27
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ 13 สิงหาคม 2563 33
27 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากถนนเลียบคันคลองชลประทาน จากบ้านนางปรุง แก้วโมรา ถึง นางองุ่น แป้นทอง (ร้านรับซื้อของเก่านาวี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 34
28 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนข้างกฤษดานคร (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 37
29 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนองเสือขบเชื่อมหนองโพธิ์ (ชุมชนหนองคาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 36
30 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 264

หน้า 1 จาก 11


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ