ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การกำหนดเกณฑ์การใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ส่วนกลางประจำปีงบประมาณ 2565 18
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 34
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก 33
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนชะอำ 18 เชื่อมถนนชะอำ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนทางเข้าคอนโดสมประสงค์เชื่อมถนนชลาสมุทร (ชุมชนห้วยจิก) โดยวิธีคัดเลือก 35
6 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ โดยวิธีคัดเลือก 40
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 58
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนประจวบสุขแยกซ้าย (ซอยบ้านนายสมบูรณ์ บุญขวัญ) (ชุมชนสหคาม) โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ 1 ก.ย.64) 55
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งตาข่ายกันลูกฟุตบอลและระบบไฟฟ้าบริเวณสนามฟุตบอล (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 84
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 94
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างรั้วกันตก ถนนเลียบคลอง-วนอุทยานชะอำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 120
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 123
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2564 111
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างรั้วกันตก ถนนเลียบคลอง-วนอุทยานชะอำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 111
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งตาข่ายกันลูกฟุตบอลและระบบไฟฟ้าบริเวณสนามฟุตบอล (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 119
16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างรั้วกันตก ถนนเลียบคลอง-วนอุทยานชะอำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 138
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 146
18 ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างรั้วกันตก ถนนเลียบคลอง-วนอุทยานชะอำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 136
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 175
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานบริเวณหมู่บ้านรั้วมะขาม (ชุมชนบ้านห้วยจิก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 184
21 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) 200
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 185
23 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานบริเวณหมู่บ้านรั้วมะขาม (ชุมชนบ้านห้วยจิก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 194
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหลังวัดใหม่แยกขวา (ทิศใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 196
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนประชาอุทิศ ช่วงที่ 1 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 194
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ 9 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 191
27 ประกาศประกวดราคาซื้อโครกงารสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 262
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 229
29 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนประชาอุทิศ ช่วง 1 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 201
30 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหลังวัดใหม่แยกขวา (ทิศใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 195

หน้า 1 จาก 8หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ