ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนประชาอุทิศ ช่วงที่ 1( ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5
2 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหลังวัดใหม่แยกขวา (ทิศใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 3
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ 9 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 19
5 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ 9 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 21
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานบริเวณหมู่บ้านรั้วมะขาม (ชุมชนบ้านห้วยจิก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำเข้าที่สาธารณะ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 143
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำเข้าที่สาธารณะ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 45
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนองตะกวดเชื่อมหนองเหียง (ชุมชนหนองคาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 51
11 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำบ่อตาลักษณ์หนองงูถึงโครงการพฤกษาปรีชา (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 47
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์บริการสาธารสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 47
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถังบำบัดน้ำเสีย อาคารสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยรวมใจพัฒนา 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 55
15 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนองตะกวดเชื่อมหนองเหี่ยง (ชุมชนหนองคาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 63
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไดรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 61
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 65
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยรวมใจพัฒนา 5/1 (ข้างร้านปาริชาต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 75
19 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 75
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยรวมใจพัฒนา 5/1 (ข้างร้านปาริชาต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) 65
21 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำเข้าที่สาธารณะ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 78
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 101
23 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยรวมใจพัฒนา 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 97
24 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยรวมใจพัฒนา 5/1 (ข้างร้านปาริชาต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 104
25 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำบ่อตาลักษณ์หนองงูถึงโครงการพฤกษาปรีชา (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding) 100
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยแต้มทอง (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 119
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 125
28 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำบ่อตาลักษณ์หนองงูถึงโครงการพฤกษาปรีชา (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 128
29 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 123
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยแต้มทอง (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 115

หน้า 1 จาก 11หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ