ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสมนึก สาลี หนองตะกวดคันคลองฝั่งตะวันตก (ชุมชนหนองคาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9
2 ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชลประทานฝั่งตะวันตกบ้านนายทองบู่ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสมนึก สาลี หนองตะกวดคันคลองฝั่งตะวันตก (ชุมชนหนองคาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชลประทานฝั่งตะวันตกบ้านนายทองบู่ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนสามพระยา ช่วงที่ 1 (ชุมชนสามพระยาสันติสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสาธณี (ถนนต้นงิ้ว) ช่วงนี้ 2 (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสะพานรั้วมะขาม (ชุมชนห้วยจิก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ่อตาลักษณ์ (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบล๊อกคอนกรีตระบายน้ำถนนหลังวัดใหม่ (ชุมชนหนองคาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
10 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนแอสฟังท์ติกคอนกรีตถนนชะอำ ๒๖ (ถนนทางเข้าโรงแรมเวสท์วิว)(ชุมชนหนองแจง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหนองตาพต ซอย 4 (ชุมชนบ้านหนองตาพต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22
12 การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 14
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนชะอำ ๔๓ ซอย ๓/๔ สวนสนลอย(ชุมชนบ่อแขมด้านใต้)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหนองตาพด ซอย ๔ (ชุมชนบ้านหนองตาพด)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 49
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมผิวถนนสามพระยา (ชุมชนสามพระยาสันติสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสทที่๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕) 18
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้มท่อระบายน้ำถนนสามพระยา ช่วงที่1 (ชุมชนสามพระยาสันติสุข)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 46
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านนายสังเวียน รอดพ้น-บ้านนายชะลอ สาลี (ชุมชนหนองคาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสุข หมอยาดี(ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
20 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 63
21 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนสามพระยา ช่วงที่ 1 (ชุมชนสามพระยาสันติสุข) 83
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 146
23 สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กันยายน 2565 144
24 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 144
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 177
26 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 166
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 202
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบประปาบ้านสามพระยาสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 173
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565 184
30 ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบบรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 183

หน้า 1 จาก 9หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้