ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยร่มเย็น (ชุมชนบ้านหนองแจง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7
2 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำข้างชะอำกรีนบีชด้านทิศตะวันออก (ชุมชนสะพานหิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8
3 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย (โรงเรียน), ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8
4 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนสามพระยา 4 (ชุมชนชัยมงคล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8
5 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนจอมพล 9 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 21
6 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนจอมพล 9 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หุบกะพง ซอย 1 (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอุสมานถึงถนนพ่อจุ้ย (ชุมชนสามพระยาสันติสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18
9 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเมนพร้อมรางวีหนองตาพดฝั่งตะวันตก ช่วง 3 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18
10 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนข้างร้านสเด็กหน้าวัง (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25
11 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับพื้นสนามพร้อมปลูกหญ้าปรับปรุงระบบรดน้ำสนามฟุตบอล ดรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมคิด แก้วประดับเพชร (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนบ้านพลี 4 (หลังเทศบาล) (ชุมชนบ้านพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้าน 25 น ถึงสวนสนลอย (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางสุชารัตน์ ตาละลักษณ์ (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 เทศบาลเมืองชะอำ 23
17 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนข้างร้านสเต็กหน้าวัง (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29
18 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับพื้นสนามพร้อมปลูกหญ้าปรับปรุงระบบรดน้ำสนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28
19 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคลองชลประทานถึง ATV (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 36
20 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเมนพร้อมรางวีหนองตาพดฝั่งตะวันตก ช่วง 3 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 48
21 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 42
22 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 47
23 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคลองชลประทานถึง ATV (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) 43
24 ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเมนพร้อมรางวีหนองตาพดฝั่งตะวันตก ช่วง 3 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) 40
25 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หุบกะพง ซอย 1 (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 39
26 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอุสมานถึงถนนพ่อจุ้ย (ชุมชนสามพระยาสันติสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 47
27 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้าน 25 ถึงสวนสนลอย (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 46
28 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนบ้านพลี 4 (หลังเทศบาล) (ชุมชนบ้านพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 42
29 แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เทศบาลเมืองชะอำ (ไตรมาส 2) 46
30 แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1) 44

หน้า 1 จาก 6


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ