TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกวดราคาซ้ื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging) 24
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนาย จ้อน แทงทับ (ชุมชนบ้านห้วยมรายเหนือ) 28
3 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2566 27
4 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) 45
5 จัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2 53
6 การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 97
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) 81
8 จัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์2566 118
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2566 70
10 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนนราธิปตั้งแต่สี่แยกชะอำถึงแยกถนนร่วมจิตต์ 53
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหนองงู ซอยบ้านมดรีสอร์ท 47
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำชะอำ 3 ช่วงที่ 2 (สหกรณ์โคนม) (ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66
13 จัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม2566 73
14 จัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2565 42
15 จัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2565 42
16 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป 231
17 จ้างซ่อมแซมถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตถนนชะอำ26 (ถนนทางเข้าโรงแรมเวสท์วิว)(ชุมชนหนองแจง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำชะอำ 3 ช่วงที่ 2 (สกรณ์โคนม) (ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 52
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังถนนบ้านตาเล็ก-นางแดง (รีสอร์ท CDC) (ชุมชนเนินสุรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหนองงู ซอยบ้านมดรีสอร์ท (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 52
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายจ้อน แทงทับ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 64
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านนายไมตรี ผาดศรี-บ้านนายณรงค์ ผาดศรี (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 74
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำชะอำ 3 ช่วงที่ 2 (สหกรณ์โคนม)(ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 141
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหนองงู ซอยบ้านมดรีสอร์ท (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 71
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านนายไมตรี ผาดศรี-บ้านนายณรงค์ ผาดศรี (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 106
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชลประทานฝั่งตะวันตกบ้านนายทองบู่ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 117
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหนองตาพด ซอย 4 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 70
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสมนึก สาลี หนองตะกวดคันคลองฝั่งตะวันตก (ชุมชนหนองคาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 116
29 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านนายสังเวียน รอดพ้น-บ้านนายชะลอ สาลี (ชุมชนหนองคาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80
30 ปะกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสามพระยา ซอย 1 แยกขวา (ชุมชนชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 89

หน้า 1 จาก 9

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-2550 ต่อ 
สำนักการช่าง :
0-3247-2550 ต่อ
กองคลัง : 0-3247-2550 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-2550 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3247-2550 ต่อ
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-2550 ต่อ
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-2550 ต่อ
กองการประปา : 0-3247-2550 ต่อ
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-2550 ต่อ
สถานธนานุบาล :
0-3247-2550 ต่อ
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.