ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสะอาดเอียม (ชุมชนบ้านพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 12
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 9
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 เทศบาลเมืองชะอำ 7
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบริโภค (เพื่อบรรจุเป็นถุงยังชีพ) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด -19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 32
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบ่อเคี้ย (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนซอยนกนอนแยกขวา (ชุะอำ 34) (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงข้อความถวายพระพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
12 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบ่อเคี้ยะ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 36
13 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 67 รายการ 137
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ำในโรงผลิตน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 57
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางลออ จงเจริญ - นางปุ๊ เหมะรัตชตะ (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนต้นมะสังข์-นางสังวร หมายดี (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายชำนาญ รักษาการ - นางทองสุข (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนรอบวัดหนองแจง (ชุมชนบ้านหนองแจง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61
19 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) 61
20 ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ำในโรงผลิตน้าประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60
21 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนบริเวณซอยบ่อประโคน 2 ช่วงที่ 1 (ชุมชนหนองตาพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 57
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายย้อย ชมนิเวศน์ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางล้วน หลำร่ำไป หลังวัดใหม่ (ชุมชนหนองคาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 63
24 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โรงเรียนเทศบาล) 67
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหลังอำเภอชะอำ (ชุมชนบ้านพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61
26 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนบริเวณซอยบ่อประโคน 2 ช่วงที่ 1 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 72
27 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ำในโรงผลิตน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 70
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บแบบก่อสร้างและวัสดุ สำนักการช่าง บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80
29 ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 80
30 ประกาศโรงเรียเทศบาล 1 บ้านชะอำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 76

หน้า 1 จาก 10


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ