ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งราวกันตกรอบสระว่ายน้ำห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 2
2 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางเข้าสริงฟิลด์เชื่อมมุ่งทะเล (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) 2
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำเชื่อต่อจากบ้านนายสำราญถึงบ้านนายอ๊อด (หลังสุบิน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบ้านพลีช่วงหลังโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีซอยทาวน์เฮ้าส์อยู่สบาย (ชุมชนบ้านพลี) 13
5 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วบล๊อกคอนกรีตพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชะอำ 9
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วบล๊อกคอนกรีตพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชะอำ 12
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างชายหาดชะอำระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 14
8 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 6
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เสนอราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปี 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 5
10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนหนองตาพดเส้นเมน 0.60 เมตร (ฝั่งเดียว) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบ้านพลีช่วงหลังโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีซอยทาวน์เฮ้าส์อยู่สบาย 27
12 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเกตุแก้ว (เจ้าลาย 4) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 38
13 ประกาศโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันของของโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 36
14 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 34
15 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร) 39
16 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วบล็อกคอนกรีตพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชะอำ 40
17 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนประชาอุทิศ 1 ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 40
18 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบ้านพลีช่วงหลังโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีซอยทาวน์เฮ้าส์อยู่สบาย (ชุมชนบ้านพลี) 45
19 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเข้าหาดทัศนีย์ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 41
20 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำเชื่อมต่อจากบ้านนายสำราญถึงบ้านนายอ๊อก (หลังสุบิน) (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 48
21 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ ให้เสนอราคาสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนประชาอุทิศ 1 ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 43
22 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเข้าหาดทัศนีย์ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 42
23 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างชายหาดชะอำ ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 51
24 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเข้าหาดทัศนีย์ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) โดยวิธีสอบราคา 51
25 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำฝั่งทิศใต้ถนนสามพระยา (ชุมชนสามพระยาสันติสุข) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 50
26 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนประชาอุทิศ 1 ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) โดยวิธีสอบราคา 50
27 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุรายหัววัสดุรายหัว และรายหัวส่วนเพิ่มเติม (TOP UP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา 64
28 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุรายหัวทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 64
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคาสอบราคาซื้อวัสดุรายหัวทางการศึกษา ประจำปี 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 51
30 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม (ชุมชนบ้านบ่อแขมด้านใต้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 70

หน้า 1 จาก 4


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ