ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนชลาสมุทร (ชุมชนห้วยจิก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านคุณชนะ เกิดรอด เข้าไปซอยหน้าวังแยกขวา (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2
3 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 6
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำบ้านนางวิไล หนูเทียน-บ้านนางผักเบี้ย เกตุสุวรรณ (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านร่วมสุขเชื่อมโชคบุญมีซอย 1 ช่วงที่ 2 (เข้าชุมชน) (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
6 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนหนองตาพด ซอย 8 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนชะอำ 25 (ชุมชนหนองแจง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 12
8 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านคุณชนะ เกิดรอด เข้าไปซอยหน้าวังแยกขวา (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหนองตาพด ซอย 10 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16
10 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนชะอำ 25 (ชุมชนบ้านหนองแจง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14
11 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนชลาสมุทร (ชุมชนห้วยจิก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 14
12 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านคุณชนะ เกิดรอด เข้าไปซอยหน้าวังแยกขวา (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (E-bidding) 16
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 21
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำบ้านนายหมึก ปิ่นเนียม ถึงบ้านนางสุขศิริ ผู้มีทรัพย์ (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
15 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนหนองตาพด ซอย 10 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ทางเข้าสำนักงานทนายความ (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำบ้านนายเผิ่น ศรีสะอาด (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
18 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนชลาสมุทร (ชุมชนห้วยจิก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25
19 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนชะอำ 25 (ชุมชนบ้านหนองแจง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 33
20 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนหนองตาพด ซอย 10 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 เทศบาลเมืองชะอำ 51
22 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนข้างโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี-ถนนเพชรเกษม (ชุมชนบ้านพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66
23 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนข้างโรงเรียนชะอำคุณหญิ่งเนื่องบุรี-ถนนเพชรเกษม (ชุมชนบ้านพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 75
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราีา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านสระ บริเวณที่สาธารณะวัดชะอำ (ชุมชนบ้านสระ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 71
25 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบัวงาม (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 80
26 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 99
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 เทศบาลเมืองชะอำ 75
28 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำบ้านนางสาวยอง เกิดศรี (ชุมชนหนองคาง) โดยเฉพาะเจาะจง 69
29 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบัวงาม (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 74
30 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านสระ บริเวณที่สาธารณะวัดชะอำ (ชุมชนบ้านสระ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 71

หน้า 1 จาก 8


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ