ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ร่างประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยล้ำเลิศชะอำ 67 (ชุมชนห้วยจิก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2
2 ร่างประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำข้างร้านเฟอร์นิเจอร์ (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ศูนย์เครื่องจักรแยกซ้าย (ชุมชนรวมใจพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1
4 ร่างประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ศูนย์เครื่องจักรแยกซ้าย (ชุมชนรวมใจพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนชะอำคีรี (ชุมชนบ้านสระ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 20
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำหมู่บ้านร่วมสุขเชื่อมโชคบุญมี ซอย 1 แยกซ้าย (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 68
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านชะอำ 3 เพชรเกษมถึงห้วยวัดชะอำ (ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 42
9 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในตะกวด ช่วงที่่ 1 จากซอยชูเมืองถึงสวนสนลอย (ชุมชนบางไทรย้อย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 39
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยไทยสงฆ์ถนนชลประทานซีเมนต์ (ชุมชนบ้านคลองเทียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 50
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกชลประทานบริเวณบ้านนายทัด แป้นทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดาบองอาจเชื่อมคลองชลประทาน (ชุมชนบ่่อแขมด้านใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสามพระยาจากคลองชลประทานถึงชุมชนชัยมงคล (ชุมชนชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
14 ประกาศ ประกวดราค่จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนชะอำคีรี (ชุมชนบ้านสระ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 43
15 ร่าง เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนชะอำคีรี (ชุมชนบ้านสระ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 48
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ซอยบ้านหมอนา (ชุมชนเนินสุรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านชะอำ 3 เพชรเกษมถึงห้วยวัดชะอำ (ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่) 30/11/2561 63
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำหมู่บ้านร่วมสุขเชื่อมโชคบุญมี ซอย 1 แยกซ้าย (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/11/2561 145
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในตะกาด ช่วงที่ 1 จากซอยชูเมืองถึงสวนสนลอย (ชุมชนบางไทรย้อย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/11/2561 65
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 67
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนประจวบสุข (ชุมชนสหคาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62
22 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกชลประทานบริเวณบ้านนายทัด แป้นทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดาบองอาจเชื่อมคลองชลประทาน (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
24 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านชะอำ 3 เพชรเกษมถึงห้วยวัดชะอำ (ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 73
25 ประกาศ ประกวดราคาจ้างกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยไทยสงฆ์ถนนชลประทานซีเมนต์ (ชุมชนบ้านคลองเทียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 63
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในชุมชนหัวบ้านชะอำ (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 58
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายชูชาติ เรืองอร่าม (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
28 ร่าง เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำหมู่บ้านร่วมสุขเชื่อมโชคบุญมี ซอย 1 แยกซ้าย (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 63
29 ร่าง เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในตะกาด ช่วงที่ 1 จากซอยชูเมืองถึงสวนสนลอย (ชุมชนบางไทรย้อย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ ซอยแยกห้วยทรายเหนือเชื่อมทางรถไฟ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 16/11/2561 70

หน้า 1 จาก 6


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ