TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) เทศบาลเมืองชะอำ 199
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2566 เทศบาลเมืองชะอำ 187
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองยุทธศาสตร์ฯ 278
4 การกำหนดเกณฑ์การใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ส่วนกลางประจำปีงบประมาณ 2565 กองยุทธศาสตร์ฯ 388
5 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) กองยุทธศาสตร์ฯ 367
 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-2550 ต่อ 
สำนักการช่าง :
0-3247-2550 ต่อ
กองคลัง : 0-3247-2550 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-2550 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3247-2550 ต่อ
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-2550 ต่อ
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-2550 ต่อ
กองการประปา : 0-3247-2550 ต่อ
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-2550 ต่อ
สถานธนานุบาล :
0-3247-2550 ต่อ
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.