ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านพัฒนาสมุนไพรไทยชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ
        สินค้าที่จำหน่าย
           1. แชมพูสระผม ครีมนวดผม
           2. พิมเสมน้ำ
           3. น้ำมันตะไคร้กันยุง
           4. น้ำมันเหลือง
           5. วิค แก้คัดจมูก
           6. ยาหม่องครีม นวดคลายเส้น
           7. น้ำมันนวด สปา อโรม่า
           8. สบู่หญ้าแฝก ขมิ้นชัน
        ประธานกลุ่ม
           นางมาลินี น้อยสอาด โทรศัพท์ 032-512719, 081-4420911
        คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
           1. นางมาลินี น้อยสอาด ประธานกลุ่ม
           2. นางสะอิ้ง จันทร์แจ้ง รองประธานกลุ่ม
           3. นางอุทัย บุญมาก เหรัญญิกกลุ่ม
           4. นางเรือง สังข์เพิ่ม เลขานุการกลุ่ม
           5. นางเพื้ยน จันทร์แจ้ง กรรมการ
           6. นางเจริญ จันทร์แจ้ง กรรมการ
           7. นางสาวขนิษฐา จันทร์แจ้ง กรรมการ
        ประวัติกลุ่ม
           กลุ่มแม่บ้านพัฒนาสมุนไพรไทยชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 โดยอาชีพส่วนใหญ่ของสมาชิกกลุ่มประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทำไร่ ทำสวน เมื่อประสบปัญหาผลิตราคาตกต่ำไม่คุ้มค่ากับต้นทุนที่ลงไป นางมาลินี น้อยสอาด ประธานกลุ่มแม่บ้านเล็งเห็นว่าเมื่อสมาชิกในชุมชน ประสบปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำจึงได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มชื่อว่า "กลุ่มแม่บ้านพัฒนาสมุนไพรไทยบ้านห้วยทรายเหนือ" เพื่อทำการพัฒนาสมุนไพรพื้นบ้าน หรือสมุนไพรไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน เอามาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ของสินค้าบริโภคและอุปโภคที่จำเป็นต่อชีวิต ประจำวันอาทิ เช่น แชมพู ครีมนวดผม ครีมตะไคร้หอมกันยุง พิมเสมน้ำ สบู่ผสมหญ้าแฝก ยาหม่องครีมไพร ฯลฯ เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้น ปัจจุบันกลุ่มได้รับการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนชื่อว่า "วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านพัฒนาสมุนไพรไทยชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ" ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 รหัสทะเบียน 2-76-04-01/1-0020 ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2555
        รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
           1. นางมาลินี น้อยสอาด
           2. นางสะอิ้ง จันทร์แจ้ง
           3. นางอุทัย บุญมาก
           4. นางเรือง สังข์เพิ่ม
           5. นางเพี้ยน จันทร์แจ้ง
           6. นางเจริญ จันทร์แจ้ง
           7. นางสาวขนิษฐา จันทร์แจ้ง
           8. นางระพิน นาครัตน์
           9. นางดวงเดือน สาวทรัพย์
         10. นางเกตุรัตน์ ปราบคนชั่ว
         11. นางจรรยา สว่างจิตต์
         12. นางบุญล้น สุวรรณหงษ์
         13. นางอัมพร กลิ่มงาม
         14. นางสาววิจิตรา กลิ่มงาม
         15. นางเพิ่มพูน จันทร์อุปภัมถ์
         16. นางนกน้อย ใจเด็ด
         17. นางสาวดวงจันทร์ น้อยสอาด
         18. นางเมี้ยน จุ้ยทอง
         19. นางอุบล อ่อนดี
        ติดต่อประสานงานโดย
           1. นางสาวมาลัย การินตา(กิ่ง) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร 086-8844204
           2. นางสาวณัฐศิตา เป็นศิริ(น้อง) หัวหน้างานส่งเสิมและพัฒนาชุมชน 089-1826919
           กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอำ โทรศัพท์ 032-470477 โทรสาร 032-470477
        สนับสนุนโดย
           นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
           สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ