กองสวัสดิการสังคม

นางจุนารีรัตน์ นวลละออง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


 

นางสาวมาลัย  การินตา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

 
นางสาวพัชรี  กุณฑีทอง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและ
สวัสดิการสังคม

 
-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพ
และส่งเสริมการเกษตร

  นางสาวทัศนีย์  ไม้แก้ว
หัวหน้าฝ่ายที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวปาริชาติ เนียมเงิน
นักพัฒนาชุมชน
นายประเวศ  ปิ่นเนียม
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุนีย์  คงวัฒนา
นักพัฒนาชุมชน
  
 นางสาวรัตติกาล เนียมเงิน
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 นางสาวบุญรักษา  อยู่ดี
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวชนาพร  น้อยคำศิริ
พนักงานจ้างทั่วไป


โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2022 เวลา 11:17 น.

 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้