กองสวัสดิการสังคม
alt

นางรัมภา  จำลองราช
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

alt
 alt
alt
นางสาวมาลัย  การินตา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

นางสาวพัชรี  กุณฑีทอง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและ
สวัสดิการสังคม

 
นางสาวทัศนีย์  ไม้แก้ว
หัวหน้าฝ่ายที่บริหารงานทั่วไป
 
     

 

alt
alt
นางสาวปาริชาติ เนียมเงิน
นักพัฒนาชุมชน
นายประเวศ  ปิ่นเนียม
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุนีย์  คงวัฒนา
นักพัฒนาชุมชน

alt

alt 

alt  
 นางสาวรัตติกาล เนียมเงิน
พนักงานจ้างทั่วไป
 นางสาวบุญรักษา  อยู่ดี
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวชนาพร  น้อยคำศิริ
พนักงานจ้างทั่วไป


โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม
alt

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2022 เวลา 10:08 น.

 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้