บุคลากรกองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองชะอำนางจุรีพร  เสรีสงแสง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางนงเยาว์  อินธิศร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


นางสาวสายธาร ทวีเกตุ

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

 นางละออง  รัตนกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปโครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ