บุคลากรกองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองชะอำ



นางจุรีพร  เสรีสงแสง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางนงเยาว์  อินธิศร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รก.หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
      
 

นางละออง  รัตนกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



        



บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม




 

หน่วยงานภาครัฐ











เว็บไซต์ที่น่าสนใจ








กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ