บุคลากรกองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองชะอำนางจุรีพร  เสรีสงแสง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนางสาวสายธาร ทวีเกตุ
รก. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


นางสาวสายธาร ทวีเกตุ
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข


นายธานินทร์ พวงมาลัย

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ