บุคลากรกองการศึกษาฯ เทศบาลเมืองชะอำ


นางสาวรัสรินร์  สุรพรรณทิพย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวพุทธชาติ  ธาตุทองคำ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
นางรัชนี  จันทร์เกษร
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางมณฑา  ศรีตวาทิน
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่


 







นางจำปา  สวายแมว
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
   

โครงสร้างกองการศึกษา




 

หน่วยงานภาครัฐ












เว็บไซต์ที่น่าสนใจ








กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ