บุคลากรกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองชะอำนางวรรณา  กุฎาคาร
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นายสุรพล  กายเพชร
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ
นายสรวิชญ์   เอี่ยมเอก
หัวหน้าฝ่ายบริการ
และเผยแพร่วิชาการ
นางสาวสายชล  เกิดสว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

บุคลากรกองวิชาการและแผนงาน

          นางธัญมาส กมลสัจจะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
            นางรัชนี  คำสินธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   
นางสาวกนกวรรณ  หมั่นกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุชิรา  พูลลาภ
นักประชาสัมพันธ์

นางสาวนิลุบล  แพ่งนคร
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวจรีรักษ์  สุขประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวธนภรณ์  เจี้ยมดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
นางสาวพรรณิภา  ดอกจันทร์
ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดชะอำ
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 


โครงสร้างกองวิชาการและแผนงาน
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ