กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางวรรณา  กุฎาคาร
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
-
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ
 
                        
นางสาวสายชล  เกิดสว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

 
นางธัญมาส กมลสัจจะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจรีรักษ์  สุขประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไป
 
นางรัชนี  คำสินธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  นางสาวธนภรณ์  เจี้ยมดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

   
นางสาวกนกวรรณ  หมั่นกิจ
นักสันทนาการ
ปฏิบัติราชการงานงบประมาณ
   
   

นางสาวสิริมน วารีเพชร
(พนักงานจ้างทั่วไป) 


โครงสร้างกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 03 ตุลาคม 2022 เวลา 09:55 น.

 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้