บุคลากรกองคลัง เทศบาลเมืองชะอำ

กองคลัง

นางปิยพร  ศุภนิมิตศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสมศรี   บุญกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นายสมนึก  อินตรเนตร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางนุชรีย์  อยุ่ดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
นางสาวรจนา  ภู่มาลา
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
  นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีพรหมมา
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
โครงสร้างกองคลัง


 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ