บุคลากรกองคลัง เทศบาลเมืองชะอำ

นายสินชัย  สุขศรีมล
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสมศรี   บุญกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
      
นายสมนึก  อินตรเนตร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นางสาวรจนา  ภู่มาลา
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
      

นางนุชรีย์  อยุ่ดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


โครงสร้างกองคลัง


 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ