กองคลัง

นางปิยพร  ศุภนิมิตศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
นางสมศรี   บุญกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางวรรณา  เจริญผล
รก.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางนุชรีย์  อยุ่ดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
นางสาวรจนา  ภู่มาลา
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
  นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีพรหมมา
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
โครงสร้างกองคลัง


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2022 เวลา 11:22 น.

 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้