บุคลากรสำนักการช่าง เทศบาลเมืองชะอำ


   
 
นายธนัท  เจียวยี่
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
 
 
 นายเกียรติศักดิ์  สังข์สวัสดิ์
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ

-
ผอ.ส่วนโยธา
นางสาวอรุณี   บุญชู
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
นายบูชิต  หมั่นกิจ
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
นายณัฐวุฒิ  เผือกทอง
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

 
นายปรนันท์   ทองสัมฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
นายไพริน   ปานทอง
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 
 
 
 
 

 

 
โครงสร้างสำนักการช่าง


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 05 เมษายน 2021 เวลา 14:50 น.

 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ