สำนักการช่าง

   
 
นายธนัท  เจียวยี่
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
 
 
 นายเกียรติศักดิ์  สังข์สวัสดิ์
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ

-
ผอ.ส่วนโยธา
นางสาวอรุณี   บุญชู
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
นายบูชิต  หมั่นกิจ
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
นายณัฐวุฒิ  เผือกทอง
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

 
นายปรนันท์   ทองสัมฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
นายไพริน   ปานทอง
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 
 
 
 
 

 

 
โครงสร้างสำนักการช่าง 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้