บุคลากรสำนักการช่าง เทศบาลเมืองชะอำนายธนัท  เจียวยี่
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

นายปรนันท์   ทองสัมฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
      
 
นายบูชิต  หมั่นกิจ
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
นายณัฐวุฒิ  เผือกทอง
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
      
นายไพริน   ปานทอง
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
     
นางสาวอรุณี   บุญชู
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


บุคลากรสำนักการช่าง


โครงสร้างสำนักการช่าง


 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ