สำนักปลัดเทศบาลเมืองชะอำ


นางรัมภา  จำลองราช
รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


    
นางสาวณัฎฐพิชา  อนุสรณ์พานิช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กองสาธารณสุข)
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สป.
-
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 


 
 
นายไพศาล  บันลือทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
 
-
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ     


โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2022 เวลา 10:29 น.

 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้