บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลเมืองชะอำ


นางกนกวรรณ  ชนะสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  
 
นางสายพิณ  เทียนเครือ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวศรีพรรณ  ช่วยพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 
   
นางวิมล  มากมูล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
นายไพศาล  บันลือทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯโครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล


 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ