สำนักปลัดเทศบาลเมืองชะอำ


นางกนกวรรณ  ชนะสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

    
นางสาวณัฎฐพิชา  อนุสรณ์พานิช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กองสาธารณสุข)
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สป.
นายประยูร  เชียรรัมย์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 
   
นางวิมล  มากมูล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
นายไพศาล  บันลือทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2022 เวลา 15:17 น.

 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้