หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองชะอำ


นางสาวนิภาพร  กฤษณะเศรณี
ปลัดเทศบาล

 


 
 
นายอาคม  อุดชาชน
รองปลัดเทศบาล


นายศรีเพชร   อินพันทัง
รองปลัดเทศบาล


 
 
นางกนกวรรณ  ชนะสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายธนัท  เจียวยี่
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
นางปิยพร ศุภนิมิตศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง

น.ส.รัสรินร์ สุรพรรณทิพย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางวรรณา  กุฎาคาร
ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ
นางจุรีพร  เสรีสงแสง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางจุนารีรัตน์  นวลละออง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายสุนทร  สุริยารังสรรค์
ผู้อำนวยการกองการประปา
 

 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ