หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองชะอำ

นายศรีเพชร  อินพันทัง
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
  032471421
       0864766993
 
 

 
 
นางสุทารัตน์  อรุณบรรเจิดกุล
รองปลัดเทศบาล


นายศรีเพชร   อินพันทัง
รองปลัดเทศบาล
   
  032471421
       0864766993
     
 
 
 
 
นางกนกวรรณ  ชนะสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายธนัท  เจียวยี่
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

นางปิยพร ศุภนิมิตศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง
  032471421   032471068   032472139

นายวีระ  คุ้มเมือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางวรรณา  กุฎาคาร
ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ


นางสาวเรณู  เอี่ยมโซ๊ะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

  032471822   032471665   032471221
นางจุนารีรัตน์  นวลละออง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายพนม เทียนเครือ
รก.ผู้อำนวยการกองการประปา
 
  032470477   032471646  

 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้