สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำนายบวรเล็ก  ปิ่นเนียม
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายประธาน  เรืองสว่าง
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายจาง  แป้นทอง
 เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายฤกษ์  อยู่ดี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายขจาย  เรืองสว่าง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายพีระ  มิตรดี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายสนิท  คงเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายเกรียงศักดิ์  สุขประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายปิ่น  พุ่มเงิน
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
 

นายประทีป  เจี้ยมดี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
 

นายทวีป  ปิ่นเนียม
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2


นายจรูญ  มีเงิน
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3

นายอรุณ  มิตรดี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3
นายมู้คอรี  หวังพึ่งฉาย
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3

นายผดุง  ไม้แก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3
 

นายวิโรจน์  ปานทอง

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3
นายจำนง  หลำร่ำไป
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3
นายจรูญ  มีเงิน
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3

 

 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ