สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ


 
     
 
นายปิ่น  พุ่มเงิน
ประธานสภาเทศบาล
 
 
     
  นายสนิท  คงเจริญ
รองประธานสภาเทศบาล

 
 
     
  นายจาง  แป้นทอง
เลขานุการสภาเทศบาล
 
     
สมาชิกสภา
เขต 1
สมาชิกสภา
เขต 2
สมาชิกสภา
เขต 3

 

 

 
 นายพีระ มิตรดี
 นายบวรเล็ก  ปิ่นเนียม  นายผดุง ไม้แก้ว
     
 นายขจาย เรืองสว่าง  นายปิ่น  พุ่มเงิน  นายมู้คอรี หวังพึ่งฉาย
     
นายสนิท  คงเจริญ  นายเกรียงศักดิ์ สุขประเสริฐ  นายจำนงค์ หลำร่ำไป
     
 นายประธาน เรืองสว่าง
 นายทวีป  ปิ่นเนียม
 นายจรูญ  มีเงิน
     
 นายจาง  แป้นทอง  นายประทิน  เจี้ยมดี
 นายอรุณ มิตรดี
นายศรีสว่าง เกตุสุริยวงศ์ นายนภจร หอมหวาน
นายสมศักดิ์  เปียผ่อง

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2021 เวลา 15:43 น.

 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ