สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำนายบวรเล็ก  ปิ่นเนียม
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายจรูญ  มีเงิน
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3


นายเกรียงศักดิ์  สุขประเสริฐ
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายฤกษ์  อยู่ดี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายขจาย  เรืองสว่าง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายประธาน  เรืองสว่าง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายสนิท  คงเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายจาง  แป้นทอง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายพีระ  มิตรดี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายปิ่น  พุ่มเงิน
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายประทีป  เจี้ยมดี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายทวีป  ปิ่นเนียม
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายอรุณ  มิตรดี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3
นายมู้คอรี  หวังพึ่งฉาย
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3

นายผดุง  ไม้แก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3
 

นายวิโรจน์  ปานทอง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3

นายจำนง  หลำร่ำไป
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3


 

 

 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ