สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ


 
     
 
นายปิ่น  พุ่มเงิน
ประธานสภาเทศบาล
 
 
    0935399282  
     
  นายสนิท  คงเจริญ
รองประธานสภาเทศบาล
 
    0871592859
 
     
  นายจาง  แป้นทอง
เลขานุการสภาเทศบาล
 
     0819356003  
     
สมาชิกสภา
เขต 1
สมาชิกสภา
เขต 2
สมาชิกสภา
เขต 3

 

 

 
 นายพีระ มิตรดี
 นายบวรเล็ก  ปิ่นเนียม  นายผดุง ไม้แก้ว
  0814512883
  0818576691
  0870160776
     
 นายขจาย เรืองสว่าง  นายปิ่น  พุ่มเงิน  นายมู้คอรี หวังพึ่งฉาย
  0810109889   0935399282   0841557192
     
     
นายสนิท  คงเจริญ  นายเกรียงศักดิ์ สุขประเสริฐ  นายจำนงค์ หลำร่ำไป
  0871592859   0818570703   0819812944
     
     
 นายประธาน เรืองสว่าง
 นายทวีป  ปิ่นเนียม
 นายจรูญ  มีเงิน
  0817880456   0819463261   0890849683
     
     
 นายจาง  แป้นทอง  นายประทิน  เจี้ยมดี
 นายอรุณ มิตรดี
  0819356003   0917104646   0895503249
     
นายศรีสว่าง เกตุสุริยวงศ์ นายนภจร หอมหวาน
นายสมศักดิ์  เปียผ่อง
  0811945870
  0818809631   0922683995

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 มีนาคม 2022 เวลา 16:04 น.

 


หน่วยงานภาครัฐ












เว็บไซต์ที่น่าสนใจ








กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้