คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชะอำ
นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ
นายกเทศมนตรี

นายประมาณ  หอมคง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
นายไพบูลย์  กุณฑีทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายรัตน์  เป็นศิริ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 
พล.ต.ต.วิรัช  วัชรขจร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี


นายน้อย  นกขุนทอง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายอภินันท์ พรสมบูรณ์ศิริ
รองนายกเทศมนตรี
นายเล็ก  เกิดสว่าง
รองนายกเทศมนตรี
นายศุภเสกข์  พูลลาภ
รองนายกเทศมนตรี

 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ