โรงเรียนเทศบาล 9 บ้านสามพระยา


นางสุภาวดี  พิพิธกุล
รก.ผู้อำนวยการโรงเรีียนเทศบาล ๙ บ้านสามพระยา

-----------------------------

จำนวนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 9 บ้านสามพระยา

ที่
ชั้นเรียน จำนวนนักเรียน (คน)
(ข้อมูล ณ มิ.ย.60)
1 อนุบาลศึกษาปีที่ 1 32
2 อนุบาลศึกษาปีที่ 2 37
3 อนุบาลศึกษาปีที่ 3 37
 รวม 106
4 ประถมศึกษาปีที่ 1 36
5 ประถมศึกษาปีที่ 2
21
6 ประถมศึกษาปีที่ 3 27
7 ประถมศึกษาปีที่ 4 28
8 ประถมศึกษาปีที 5 37
9 ประถมศึกษาปีที่ 6 26
รวม 175
10 มัธยมศึกษาปีที่ 1 16
11 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12
12 มัธยมศึกษาปีที่ 3  14
รวม 42
รวมทั้งสิ้น 323

 
 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ