โรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอำ

โรงเรียนเทศบาล 8  สวนสนชะอำ


นางนิติยา  เนียมเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 8

-------------------------------------------

จำนวนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 8 
ลำดับที่
ชั้นเรียน จำนวนนักเรียน
ข้อมูล มิ.ย. 60
1 อนุบาลศึกษาปีที่ 1 60
2 อนุบาลศึกษาปีที่ 2 57
3 อนุบาลศึกษาปีที่ 3 61
รวม 178
4 ประถมศึกษาปีที่ 1 55
5 ประถมศึกษาปีที่ 2 60
6 ประถมศึกษาปีที่ 3 52
7 ประถมศึกษาปีที่ 4 50
8 ประถมศึกษาปีที่ 5 32
9 ประถมศึกษาปีที่ 6 42
รวม 291
รวมทั้งสิ้น 469

 
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ