สภาพทางเศรษฐกิจ เทศบาลเมืองชะอำ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
     สภาพทางเศรษฐกิจในเขตเทศบาลขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยว จึงมีกลุ่มประกอบอาชีพการค้าขาย และการบริการแก่นักท่องเที่ยว ประเภทขายหรือให้เช่าอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวก และสิ่งบันเทิงแก่นักท่องเที่ยวการค้า และการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมาก เห็นเด่นชัดคือ การขายเตียงผ้าใบ เรือสกูตเตอร์ บานาน่าโบ๊ท รถจักยานเช่า รถจักรยานยนต์เช่า เป็นต้น
 

การเกษตรกรรม
     ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลประกอบอาชีเกษตรกรรม เนื่องจากเขตเทศบาลมีพื้นที่กว้างถึง 110 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่มีพื้นที่เพื่อทำการเกษตรกรรม
     ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ เช่น สัปปะรด ข้าว อ้อย ฯลฯ พืช ผัก ผลไม้อื่น ตามฤดูกาล
 

การพาณิชยกรรมและการบริการ
       ► สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
              - สถานีบริการน้ำมัน
              - ตลาดสด  1  แห่ง
              - ร้านค้าทั่วไป ฯลฯ
       ► สถานประกอบการพาณิชย์
              -  สถานธนานุบาล  1  แห่ง
              -  ท่าเทียบเรือ  1  แห่ง
       ► สถานประกอบการด้านบริการ
              - โรงแรม/ บ้านพัก/ บังกะโล/ คอนโดมิเนียม
              - ธนาคาร
                     1. ธนาคารกรุงไทย
                     2. ธนาคารกรุงเทพ
                     3. ธนาคารกสิกรไทย
                     4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
                     5. ธนาคารออมสิน
                     6. ธนาคารธนชาติ
                     7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
                      
การสาธารณสุข
                     1. โรงพยาบาลของรัฐบาล (โรงพยาบาลชะอำ)    
                     2. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชะอำ
                     3. สถานพยาบาลเอกชนประเภทคลินิก

 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้