สภาพทางสังคม เทศบาลเมืองชะอำ

ศาสนา
     ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองชะอำนับถือศาสนาพุทธ รองลงมาได้แก่ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ สถานประกอบพิธีทางศาสนาในเขตเทศบาลมีดังนี้
      -  วัดในพระพุทธศาสนา จำนวน  8  วัด
      -  มัสยิดหรือสุเหล่าในศาสนาอิสลาม จำนวน  3  แห่ง
 

วัฒนธรรม
          ประเพณีสำคัญ ได้แก่ ประเพณีวันสำคัญต่าง ๆ เช่น การทำบุญตักบาตร วันปีใหม่ วันสงกรานต์ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ
 

สาธารณสุข

       -  โรงพยาบาลชะอำ จำนวน 1 แห่ง
       -  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชะอำ จำนวน 1 แห่ง
       -  สถานพยาบาลเอกชน ประเภทคลีนิค


 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้