ตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองชะอำตราเทศบาลเมืองชะอำ ประกอบด้วย ภูเขาใหญ่ หรือเขาเจ้าลาย เทวดา น้ำทะเล


ความหมาย
        ภูเขาใหญ่ ภูเขาแห่งนี้จะเรียกเป็นสองชื่อ คือ ภูเขาใหญ่ หรือเขาเจ้าลาย เป็นภูเขาที่อยู่ใกล้ทะเล เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวอำเภอชะอำ และอำเภอใกล้เคียง ตลอดจนเป็น เครื่องหมายสำคัญอย่างหนึ่งของชาวเรือเดินทะเล
        เทวดา เป็นรูปพระภูมิเจ้าที่ของกรมพระนราธิป ประพันธ์พงศ์ ซึ่งขณะนี้ได้สร้างขึ้นเป็น อนุสาวรีย์ไว้ที่ บริเวณชายหาดชะอำ เพื่อปกปักรักษาให้ประชาชนได้อยู่กันอย่างร่มเย็น เป็นสุข และเป็นที่สักการะบูชาของชาวชะอำตราบจนทุกวันนี้
        น้ำทะเล น้ำทะเลบริเวณชายหาดชะอำมีลักษณะเป็นสีครามใสสะอาด ซึ่งกรมพระนราธิป ประพันธ์พงศ์ ได้ตั้งชื่อ หมู่บ้านชายทะเล แห่งนี้ว่า “หมู่บ้านสหคาม” และชื่อ ดังกล่าวก็เรียกขานกันมาจนทุกวันนี้

 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้