แผนกำหนดการออกปฏิบัติโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2559
ระหว่างเวลา 16.30 -20.00 น.

 
ที่
ชุมชน
กำหนดการออกเคลื่อนที่ สถานที่
1

บ้านห้วยทรายใต้
 
6 มกราคม 2559
 
ศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต้
(ริมคลอง)
2 บ้านห้วยจิก 21 มกราคม 2559 บ้านนายน้อย  นกขุนทอง
3 รวมใจพัฒนา 28 มกราคม 2559 บ้านนางไน๊  แก้วนวม
4 หนองคาง            4 กุมภาพันธ์ 2559 ศาลาที่ทำการชุมชนหนองคาง
5
 
บ้านห้วยทรายเหรือ 11 กุมภาพันธ์ 2559
 
โรงเรียนเทศบาล 6
บ้านห้วยทรายเหนือ
6
 
 บ้านใหญ่ชะอำ
 
 18 กุมภาพันธ์ 2559
 
ลานออกกำลังกาย
สวนป่าวัดชะ อำคีรี
7
 
 หัวบ้านชะอำ
 
 25 กุมภาพันธ์ 2559
 
ศาลาที่ทำการชุมชน
หัวบ้านชะอำ
 8  บ้านพลี  3 มีนาคม 2559 ศาลาชุมชนบ้านพลี
 9  บ้านสระ 10 มีนาคม 2559 ลานบ้านสระ ซอย 3
10
 
 ตลาดชะอำ
 
 17 มีนาคม 2559
 
ลานจอดรถตลาดชะอำ
ข้างอาคารเทศกิจ
11
 
 เจ้าพ่อเขาใหญ่
 
 24 มีนาคม 2559
 
ลานหน้าบ้านนายสถิต  ดาราวิโรจน์
12 บ้านคลองเทียน  5 เมษายน 2559  ลานติดกับชะอำคาบาน่า
13
 
สามพระยาสันติสุข  28 เมษายน 2559
 
 โรงเรียนเทศบาล 9
 บ้านสามพระยา
14  บางไทรย้อย  12 พฤษภาคม 2559  ศาลาแดง (ริมทะเล)
15
 
 บ่อพุทรา
 
 19 พฤษภาคม 2559
 
ลานเอนกประสงค์
ในชุมชนบ่อพุทรา
16  เนินสุรา  26 พฤษภาคม 2559  ศาลาร้านค้าชุมชนเนินสุรา
17
 
 บ่อแขมด้านใต้
 
 2 มิถุนายน 2559
 
 ศาลา SML ชุมชนบ่อแขมด้านใต้
18
 
 ชัยมงคล
 
 9 มิถุนายน 2559
 
 ลานเอนกประสงค์หน้าชุมชนชัยมงคล
19
 
บ่อแขมด้านเหนือ  16 มิถุนายน 2559
 
ศาลาที่ทำการชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ
20
 
ทุ่งตะกาดพลี
 
 23 มิถุนายน 2559
 
ลานข้างพลับพลาสมเด็จพระนเรศวร
21  สะพานหิน  7 กรกฎาคม 2559  ศาลาชุมชนสะพานหิน
22  บ้านปากคลอง  14 กรกฎาคม 2559  ศาลา SML ชุมชนบ้านปากคลอง
23  สหคาม  28 กรกฎาคม 2559  ร้านทรัพย์เจ้าลาย
24
 
 บ้านหนองแจง
 
 4 สิงหาคม 2559
 
ศาลาศาลเจ้าสี่แยกร้านหนองแจง
25  บ้านหนองตาพต  18 สิงหาคม 2559 ศาลาชุมชนบ้านหนองตาพต
26  ค่ายนเรศวร  25 สิงหาคม 2559 ลานกีฬาชุมชนค่ายนเรศวร
27
 
 ค่ายพระรามหก
 
 1 กันยายน 2559
 
ลานสนามเด็กเล่นค่ายพระรามหก

 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ