ชุมชนค่ายนเรศวร

  จัดตั้ง 30 มิถุนายน 2551
  ประธานชุมชน พ.ต.ท.สุทิน ขาวเรือง
  จำนวนกรรมการ (คน)
50
  จำนวนสมาชิก (คน) 795
  จำนวนครัวเรือน (หลัง) 311

ประวัติศาสตร์ชุมชนค่ายนเรศวร  

ชุมชนค่ายนเรศวร ถือว่าเป็นชุมชนใหม่อีกชุมชนหนึ่ง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นชุมชนลำดับที่ ๒๓ ของเทศบาลเมืองชะอำ มี พ.ต.อ ประพันธ์  จันทร์เอม เป็นประธานกรรมการชุมชน ระหว่างปี 2551-2554 ร.ต.ต.ชน หน่อทอง ประธานชุมชน 2555-2561 ปัจจุบันมี พ.ต.ต.สุทิน ขาวเรือง เป็นประธานกรรมการชุมชน

ชุมชนค่ายนเรศวร มีพื้นที ๒๕ ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือจรด กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พระรามหก  ทิศใต้จรด หมู่บ้านบ่อเกี๊ยะ ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ในเขตเทศบาลเมืองชะอำ  ทิศตะวันออกจรด ถนนเพชรเกษม และทิศตะวันตกจรดทะเลอ่าวไทย

มีจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน ๖๖๘ คน ๒๗๑ ครัวเรือน โดยลักษณะชุมชนเป็นบ้านพักของทางราชการในสังกัด กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยผู้ที่พักอาศัยในชุมชน เป็นข้าราชการตำรวจและครอบครัว อาคารบ้านพักแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ บ้านพักระดับชั้นสัญญาบัตร ลักษณะเป็นหลัง และบ้านพักระดับชั้นประทาน ลักษณะเป็นเรือนแถว

ค่ายนเรศวร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยจัดตั้งเป็น กองร้อยฝึกตำรวจพลร่ม ที่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขึ้นกับ กองบังคับการยานยนต์ หรือตำรวจรถถัง (วังปารุสกวัน) ให้มีภารกิจปราบจีนฮ่อ ซึ่งมีอิทธิพลกับการค้าฝิ่น ทางภาคเหนือของประเทศไทยต่อมา เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๔๙๗ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิด "ค่ายนเรศวร" ที่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งตำรวจพลร่มได้จึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาค่ายนเรศวรมาจนปัจจุบัน

พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้มีพระราชกฤษฎีแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดให้กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศมีงานด้านการถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ โดยจัดตั้งเป็น ส่วนราชการใหม่ คือ กองกำกับการ ๕ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศนับได้ว่า กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ เป็นหน่วยทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ที่พร้อมจะรับสำคั่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงของชาติรูปแบบต่างๆ มาโดยตลอดจวบจนปัจจุบัน

ชุมชนบ้านพักค่ายนเรศวร เป็นชุมชนบ้านพักของทางราชการ ในสังกัด กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี ๒๕๒๙ โดยผู้ที่พักอาศัยในชุมชน เป็นข้าราชการตำรวจและครอบครัว อาคารบ้านพักแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ

          - บ้านพักระดับชั้นสัญญาบัตร      ลักษณะเป็นหลัง
         - บ้านพักระดับชั้นประทวน          ลักษณะเป็นเรือนแถว

อาณาเขต
         - ทิศเหนือ        ติดชุมชนค่ายพระรามหก
         - ทิศตะวันออก  ติดทะเลอ่าวไทย
         - ทิศใต้            ติดชุมชนห้วยทรายใต้
         - ทิศตะวันตก    ติดชุมชนหนองคาง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 กันยายน 2020 เวลา 10:58 น.

 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ