ชุมชนบ้านหนองตาพด

จัดตั้ง 21 กันยายน 2538
ประธานชุมชน นายไทย  เจี้ยมดี
จำนวนกรรมการ (คน) 197
จำนวนสมาชิก (คน) 1,597
จำนวนครัวเรือน (หลัง) 412

ประวัติชุมชน
              ชุมชนบ้านหนองตาพด เป็นชุมชนเก่าแก่มานานประมาณ 180 ปี โดยมีประวัติความเป็นมาของชุมชน คือ เริ่มแรกเดิมได้มีชาวบ้านที่ไปหาท่อนไม้จากป่าหนองโรง เพื่อนำไปทำโป๊ะดักปลาในทะเลที่บ้านท่า (ต.บางเก่า) ซึ่งเวลาที่เดินทางไปหาท่อนไม้มาทำโป๊ะนั้น จะต้องให้วัวควายลากเกวียนเป็นพาหนะในการลากไม้ที่มีขนาดไม้ท่อนยาวประมาณ 8-10 เมตร ในปริมาณที่มากๆ จะต้องใช้เวลาในการเดินทางไกล และในระหว่างการเดินทางนั้น จะต้องผ่านหนองน้ำ โคลนตม เป็นที่พักให้วัวควายได้นอนแช่น้ำเพื่อคลายความร้อน วัวควายบางตัวเริ่มกำลังในการลากจูงหมดลง บางตัวก็หยุดเดิน บางตัวก็ล้มตัวลงนอนกับพื้นดิน ผู้เป็นเจ้าของวัวควายเหล่านั้นจึงใช้ไม้ตะพดตี (ซึ่งคนสมัยก่อนใช้ไม้ตะพดเป็นอาวุธประจำกายสำหรับการต่อสู้ป้องกันตัว และใช้เป็นอาวุธสำหรับการบังคับสัตว์เลี้ยงในการลากจูงสิ่งของต่างๆ ซึ่งมีลักษณะยาวประมาณ 1 เมตรกว่าๆ ตรงโคนจะงอ ตรงปลายจะมีตาไม้ไว้สำหรับผูกเชือกที่ถัก ยาวประมาณ 70-80 เซนติเมตร ใช้สำหรับการเฆี่ยนตีวัวควาย) มีวัวควายบางตัวไม่ยอมเดินอีกเจ้าของจึงตีจนไม้ตะพดหักไปหลายอัน และตีเท่าไหร่วัวควายก็ยังไม่ยอมเดินอีก จึงต้องไปขอยืมวัวควายของเพื่อนบ้านมาลากจูงเกวียนแทน ในเวลาต่อมาชาวบ้านใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางบ่อยๆ จึงเรียกบริเวณนี้ว่า หนองตะพด ซึ่งในเวลาหลายๆ ปีต่อมา ชาวบ้านเรียกเพี้ยนกันไปเป็น หนองตาพด จนถึงปัจจุบันนี้ (ปัจจุบันอยู่บริเวณหลังบ้านตาเคลิ้ม เจี้ยมดี เป็นบิดาของลุงตุ้ม เจี้ยมดี)
            ประชาชนที่อพยพเข้ามาอยู่ในชุมชนบ้านหนองตาพดกลุ่มแรกคือ บิดาและมารดาของคุณย่าเอม คุณย่าพูน คุณย่าเพิ่ม ต่อมาคุณย่าเอมไม่แต่งงานอยู่กินกับคุณปู่หงษ์ ซึ่งเป็นชาวจีนอพยพมาจากเมืองจีนแผ่นดินใหญ่ และถูกเกณฑ์เข้ามาก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านหนองตาพดสายแรก เห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ จึงได้ปลูกบ้านเป็นหลังแรกๆ (ปัจจุบันเป็นบริเวณบ้านคุณเหิน   เจี้ยมดี) ต่อมามีครอบครัวมาอาศัยอยู่หลายหลังคือ ครอบครัวปู่สด แสงประเสริฐ และย่าสาย อาศัยอยู่บริเวณหมู่บ้านหนองคูน ครอบครัวตาเทียน อยู่สบาย และย่าเอม ครอบครัวตาเลียง ช้างสุวรรณ และครอบครัวลุงหล่ำ หงส์ทอง โดยมีการปกครองหมู่บ้านหนองตาพดเป็นหมู่บ้าน และตำบล มีนายหอย เป็นผู้ใหญ่บ้านหนองตาพดคนแรก และต่อมามีผู้ใหญ่บ้านอีก 2 คน จนกระทั่งพระบาทสมเด็จ    พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) โปรดเกล้าฯ ยกฐานตำบลชะอำ เป็น เทศบาลตำบลชะอำ   เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2480 ยกเลิกหมู่บ้าน ตำบล ต่อมากระทรวงมหาดไทยให้มีการจัดตั้งชุมชนย่อยเพื่อพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล ตามแผนมหาดไทยแม่บท (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2530-2534 ขึ้นเพื่อรวมตัวกันในการมีส่วนร่วม และมีบทบาทในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง จัดตั้งเป็น ชุมชนบ้านหนองตาพด เมื่อในวันที่ 21 กันยายน 2538 โดยการบริหารงานของท่านนายกเอนก   พรสมบูรณ์ศิริ ในปัจจุบันชุมชนบ้านหนองตาพด ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ 1.หมู่บ้านหนองตาพด   2.หมู่บ้านดอนกุ่ม 3.หมู่บ้านหนองคูน และ 4.หมู่บ้านบ่อประโคน
           ชุมชนบ้านหนองตาพดมีขนาดเขต ทิศเหนือติดต่อหมู่บ้านบางเกตุ ต.นายาง ทิศใต้ติดต่อชุมชนสะพานหินและชุมชนบ้านใหญ่ชะอำ ต.ชะอำ ทิศตะวันออกติดต่อชุมชนบ้านคลองเทียน    ต.ชะอำ ทิศตะวันตกติดต่อหมู่บ้านทุ่งเศรษฐี ต.นายาง

แผนที่ชุมชน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2020 เวลา 14:13 น.

 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ