TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ธนาคารปูม้า (ไข่ดำ)  ชุมชนบ้านคลองเทียน

การดำเนินงาน

                     สมาชิกกลุ่มประมงนำปูม้าไข่ดำ หรือ แม่ปูไข่นอกกระดองโดยไม่ต้องซื้อปูม้า โดยสมาชิกกลุ่มจะนำปูม้ามาให้คณะกรรมการทุกวันเพื่อลงบันทึกการมอบปูม้าหลังจากการออกเรือลอบปูม้าเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อจะนำแม่ปูไข่ดำใส่ไว้ในถังเขี่ยไข่ 1 ถัง/ 1 ตัว โดยภายในถังเขี่ยไข่จะให้ออกซิเจนเพื่ออนุบาลไข่ให้ฟักเป็นตัวต่อไปเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลชะอำต่อไป เมื่อแม่ปูไข่ดำเขี่ยไข่เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจะนำแม่ปูของสมาชิกคืนให้กับสมาชิกเพื่อจัดจำหน่ายเป็นรายได้ให้ครอบครัวต่อไป

สมาชิกธนาคารปูม้า(ไข่ดำ)บ้านคลองเทียน

1. นายสมชาย สร้อยสม
             2. นายไพศาล พูแก้ว
             3. นายสุชิน
 เสือสง่า

             4. นายอรุณ จันทร์เจ้า
             5. นายประยูร จันทร์เจ้า
             6
. นายวิทูร เปลี่ยนทับ
            
7.  นายศิริ สระแก้ว
             8. นายศิริ
 โพทะเล

             9.
นายพยูร มิตรดี
             10.  นายประกิต วัฒนา
             11.นายสุรินทร์ เปลี่ยนทับ
            
12. นายบุญลือ จันทร์เจ้า
            
13.  นายคมกฤษณ์ หอมคง
             14.
  นายบัญชา แสงงาม
             15.  นายประสิน มิตรดี
             16.นายนันทวัฒน์ ซุ่มบวบ
             17.
นายเพียร สินสมุทรไทย
             18.
นายปิยะพงษ์ เปลี่ยนทับ
             19.
นายเฉลิม  เปลี่ยนทับ
             20.
นายสมรถ  กิ่งมาลา
             21.
นายเพลิน ศรีชมนิ่ม

 

 

 

 

 

 

ติดต่อประสานงาน
            
1.นางสาวมาลัย การินตา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร 086-8844204
             2. นายประเวศ  ปิ่นเนียม หัวหน้างานส่งเสริมการเกษตร 081-9414827
สนับสนุนโดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอำ โทร 032-470477 โทรสาร 032-470477
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนธนาคารปูม้าบ้านคลองเทียน
            1. เทศบาลเมืองชะอำ นำโดยนายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
            2. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย
            3. สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
            4. สำนักงานประมงอำเภอชะอำ
            5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี
            6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์น้ำเพชรบุรี
            7. วัดไทรย้อย

 


 
 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-1421 
สำนักการช่าง :
0-3247-1068
กองคลัง : 0-3247-1823   0-3247-2139
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-1665
กองการศึกษา : 0-3247-1822
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-1221
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-0477
กองการประปา : 0-3247-1646
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-1500
สถานธนานุบาล :
0-3247-1200
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.