ข้อมูลประชากร เทศบาลเมืองชะอำ

ข้อมูลจาก ทะเบียนราษฎร์ สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ
ณ เมษายน พ.ศ. 2562

 
ชุมชน ชาย หญิง รวมประชากร ครัวเรือน
1.บ้านพลี 580 593 1,173 617
2.หัวบ้านชะอำ 1,399 1,492 2,891 1,301
3.บ้านใหญ่ชะอำ 701 719 1,420 427
4.เจ้าพ่อเขาใหญ่ 564 581 1,145 679
5.ตลาดชะอำ 862 1,082 1,944 1,284
6.บ้านสระ 256 265 521 309
7.หนองตาพด 736 851 1,587 831
8.คลองเทียน 546 586 1,132 1,108
9.สะพานหิน 308 345 653 455
10.ทุ่งตะกาดพลี 1,169 1,418 2,581 1,766
11.บ้านปากคลอง 366 393 759 475
12.สหคาม 907 1,145 2,052 3,345
13.หนองแจง 859 957 1,816 4,158
14.บ่อแขมเหนือ 787 813 1,600 10,020
15.บ่อแขมใต้ 906 970 1,876 1,948
16.บางไทรย้อย 1,008 1,104 2,112 1,612
17.บ่อพุทรา 212 216 428 828
18.เนินสุรา 279 219 498 250
19.ค่ายพระรามหก 337 46 383 248
20.ค่ายนเรศวร 534 278 812 557
21.หนองคาง 1,176 1,225 2,401 1,085
22.รวมใจพัฒนา 744 882 1,626 1,047
23.ห้วยทรายเหนือ 529 594 1,123 506
24.ห้วยทรายใต้ 1,321 1,463 2,784 3,275
25.ชัยมงคล 271 347 618 485
26.สามพระยาสันติสุข 581 587 1,168 637
27.ห้วยจิก 549 657 1,206 3,182
      * ไม่กำหนดชุมชน * 61 68 129 1,673
รวม
18,542
19,896
38,438 44,108
 
 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ