ข้อมูลประชากร เทศบาลเมืองชะอำ

ณ กันยายน พ.ศ. 2559
 
ชุมชน ชาย หญิง รวมประชากร ครัวเรือน
1.บ้านพลี 574 576 1,150 599
2.หัวบ้านชะอำ 1,368 1,412 2,780 1,071
3.บ้านใหญ่ชะอำ 710 730 1,440 413
4.เจ้าพ่อเขาใหญ่ 566 580 1,146 659
5.ตลาดชะอำ 836 1,048 1,884 1,235
6.บ้านสระ 246 257 503 305
7.หนองตาพด 685 777 1,462 714
8.คลองเทียน 524 569 1,093 1,095
9.สะพานหิน 316 357 673 445
10.ทุ่งตะกาดพลี 1,107 1,347 2,454 1,670
11.บ้านปากคลอง 362 372 734 471
12.สหคาม 920 1,159 2,079 3,333
13.หนองแจง 826 870 1,696 2,959
14.บ่อแขมเหนือ 735 773 1,508 9,966
15.บ่อแขมใต้ 877 925 1,802 1,884
16.บางไทรย้อย 1,058 1,135 2,193 1,411
17.บ่อพุทรา 202 197 399 824
18.เนินสุรา 279 212 491 218
19.ค่ายพระรามหก 323 108 431 216
20.ค่ายนเรศวร 407 268 675 505
21.หนองคาง 1,099 1,154 2,253 976
22.รวมใจพัฒนา 589 663 1,252 812
23.ห้วยทรายเหนือ 502 590 1,092 492
24.ห้วยทรายใต้ 1,184 1,353 2,537 3,085
25.ชัยมงคล 209 231 440 333
26.สามพระยาสันติสุข 494 462 956 456
27.ห้วยจิก 510 602 1,112 3,078
      * ไม่กำหนดชุมชน * 159 177 336 1,763
รวม
17,667
18,904
36,571 40,988
 
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ