ข้อมูลประชากร เทศบาลเมืองชะอำ

ณ สิงหาคม พ.ศ. 2560
 
ชุมชน ชาย หญิง รวมประชากร ครัวเรือน
1.บ้านพลี 586 600 1,186 602
2.หัวบ้านชะอำ 1,386 1,453 2,839 1,152
3.บ้านใหญ่ชะอำ 718 755 1,473 420
4.เจ้าพ่อเขาใหญ่ 554 595 1,149 673
5.ตลาดชะอำ 853 1,077 1,930 1,263
6.บ้านสระ 250 259 509 305
7.หนองตาพด 716 814 1,530 761
8.คลองเทียน 540 569 1,109 1,102
9.สะพานหิน 314 352 666 451
10.ทุ่งตะกาดพลี 1,149 1,379 2,528 1,705
11.บ้านปากคลอง 365 388 753 472
12.สหคาม 918 1,155 2,073 3,330
13.หนองแจง 850 899 1,749 3,566
14.บ่อแขมเหนือ 764 807 1,571 9,982
15.บ่อแขมใต้ 902 936 1,838 1,903
16.บางไทรย้อย 1,036 1,128 2,164 1,421
17.บ่อพุทรา 207 206 413 826
18.เนินสุรา 282 213 495 233
19.ค่ายพระรามหก 305 89 394 238
20.ค่ายนเรศวร 385 265 650 545
21.หนองคาง 1,133 1,182 2,315 1,017
22.รวมใจพัฒนา 664 752 1,4161 893
23.ห้วยทรายเหนือ 516 590 1,106 492
24.ห้วยทรายใต้ 1,244 1,410 2,654 3,186
25.ชัยมงคล 216 259 475 377
26.สามพระยาสันติสุข 505 484 989 472
27.ห้วยจิก 522 636 1,158 3,120
      * ไม่กำหนดชุมชน * 152 164 316 1,757
รวม
18,032
19,416
37,448 42,264
 
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ