ข้อมูลประชากร เทศบาลเมืองชะอำ

ณ มีนาคม พ.ศ. 2561
 
ชุมชน ชาย หญิง รวมประชากร ครัวเรือน
1.บ้านพลี 586 600 1,186 263
2.หัวบ้านชะอำ 1,386 1,453 2,839 656
3.บ้านใหญ่ชะอำ 718 755 1,473 297
4.เจ้าพ่อเขาใหญ่ 554 595 1,149 673
5.ตลาดชะอำ 853 1,077 1,930 579
6.บ้านสระ 250 259 509 146
7.หนองตาพด 716 814 1,530 412
8.คลองเทียน 540 569 1,109 255
9.สะพานหิน 314 352 666 173
10.ทุ่งตะกาดพลี 1,149 1,379 2,528 723
11.บ้านปากคลอง 365 388 753 168
12.สหคาม 918 1,155 2,073 660
13.หนองแจง 850 899 1,749 486
14.บ่อแขมเหนือ 764 807 1,571 381
15.บ่อแขมใต้ 902 936 1,838 455
16.บางไทรย้อย 1,036 1,128 2,164 551
17.บ่อพุทรา 207 206 413 87
18.เนินสุรา 282 213 495 139
19.ค่ายพระรามหก 305 89 394 67
20.ค่ายนเรศวร 385 265 650 311
21.หนองคาง 1,133 1,182 2,315 609
22.รวมใจพัฒนา 664 752 1,416 424
23.ห้วยทรายเหนือ 516 590 1,106 256
24.ห้วยทรายใต้ 1,244 1,410 2,654 756
25.ชัยมงคล 216 259 475 164
26.สามพระยาสันติสุข 505 484 989 252
27.ห้วยจิก 522 636 1,158 438
      * ไม่กำหนดชุมชน * 152 164 316 -
รวม
18,032
19,416
37,448 -
 
 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ