ข้อมูลประชากร เทศบาลเมืองชะอำ

ณ เมษายน พ.ศ. 2560
 
ชุมชน ชาย หญิง รวมประชากร ครัวเรือน
1.บ้านพลี 592 601 1,193 600
2.หัวบ้านชะอำ 1,375 1,444 2,819 1,125
3.บ้านใหญ่ชะอำ 711 746 1,457 416
4.เจ้าพ่อเขาใหญ่ 559 591 1,150 667
5.ตลาดชะอำ 851 1,074 1,925 1,261
6.บ้านสระ 253 260 513 305
7.หนองตาพด 702 798 1,500 743
8.คลองเทียน 531 564 1,095 1,101
9.สะพานหิน 310 354 664 451
10.ทุ่งตะกาดพลี 1,143 1,361 2,504 1,698
11.บ้านปากคลอง 365 376 741 471
12.สหคาม 923 1,154 2,077 3,328
13.หนองแจง 842 888 1,730 2,979
14.บ่อแขมเหนือ 759 787 1,546 9,973
15.บ่อแขมใต้ 882 929 1,811 1,893
16.บางไทรย้อย 1,038 1,135 2,173 1,411
17.บ่อพุทรา 205 204 409 824
18.เนินสุรา 282 215 497 229
19.ค่ายพระรามหก 320 92 412 218
20.ค่ายนเรศวร 392 277 669 545
21.หนองคาง 1,130 1,174 2,304 1,001
22.รวมใจพัฒนา 645 726 1,371 873
23.ห้วยทรายเหนือ 510 586 1,096 491
24.ห้วยทรายใต้ 1,226 1,390 2,616 3,139
25.ชัยมงคล 213 250 463 361
26.สามพระยาสันติสุข 509 481 990 465
27.ห้วยจิก 519 638 1,157 3,090
      * ไม่กำหนดชุมชน * 147 165 312 1,757
รวม
17,934
19,260
37,194 41,415
 
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ