ข้อมูลประชากร เทศบาลเมืองชะอำ

ข้อมูลจาก ทะเบียนราษฎร์ สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ
ณ มกราคม พ.ศ. 2565

 
ชุมชน ชาย หญิง รวมประชากร ครัวเรือน
1.บ้านพลี 589 611 1,200 265
2.หัวบ้านชะอำ 1,473 1,575 3,048 806
3.บ้านใหญ่ชะอำ 669 699 1,368 304
4.เจ้าพ่อเขาใหญ่ 566 578 1,144 323
5.ตลาดชะอำ 853 1,110 1,963 647
6.บ้านสระ 253 263 516 150
7.หนองตาพด 796 937 1,733 520
8.คลองเทียน 536 590 1,126 286
9.สะพานหิน 309 349 658 191
10.ทุ่งตะกาดพลี 1,206 1,437 2,643 825
11.บ้านปากคลอง 357 372 729 170
12.สหคาม 865 1,132 1,997 705
13.หนองแจง 860 981 1,841 598
14.บ่อแขมเหนือ 824 859 1,683 519
15.บ่อแขมใต้ 942 1,017 1,959 536
16.บางไทรย้อย 1,006 1,096 2,102 582
17.บ่อพุทรา 220 213 433 130
18.เนินสุรา 274 219 493 147
19.ค่ายพระรามหก 410 37 447 53
20.ค่ายนเรศวร 399 263 662 268
21.หนองคาง 1,249 1,289 2,538 733
22.รวมใจพัฒนา 904 1,075 1,979 779
23.ห้วยทรายเหนือ 548 631 1,179 359
24.ห้วยทรายใต้ 1,434 1,560 2,994 933
25.ชัยมงคล 361 482 843 343
26.สามพระยาสันติสุข 942 1,059 2,001 749
27.ห้วยจิก 566 702 1,268 545
      * ไม่กำหนดชุมชน * 29 34 63 -
รวม
19,440 21,170 40,610 12,466
 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2022 เวลา 15:59 น.

 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้