TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

กาละแมกะทิสด ชุมชนบ่อแขมด้านใต้


วิสาหกิจชุมชนกาละแมกอไผ่ชะอำ

ผลิตโดย
     นายสุชาติ สินกลัด ร้านกาละแมกอไผ่ชะอำ ชุมชนบ่อแขมด้านใต้
     ที่ตั้งกลุ่ม 799/7 ถนนชลประทาน(บ่อแขม) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
     1. นายสุชาติ สินกลัด เบอร์โทรติดต่อ 064-5245289, 098-4078959, 087-1247599, 089-1300002

สถานที่จัดจำหน่าย
     1. ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม โซน I 4 สระสรง (นั่งรถไฟจะจอดหน้าร้านพอดี)
     2. ออกร้านจำหน่ายในเทศกาลงานประจำปีทั้งภายในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้ เคียง

      3. สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำจำหน่ายให้คณะศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ 
ประวัติผลิตภัณฑ์กาละแมร้านกอไผ่
      กาละแมกอไผ่ชะอำ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารหวานพื้นบ้านของชาวเพชรบุรี แหล่งกำเนิดเดิมมาจากบ้านเลขที่ 38 ซอย 5 หลังวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี (สูตรแม่บุญช่วย) ซึ่งมารดาจัดทำจำหน่ายให้ภายในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับความนิยมในรสชาติ การกวนกาละแม มีขั้นตอนวิธีทำแบบดั้งเ
ดิม จะเน้นกวนกาละแมแบบโบราณคือใช้ที่โม่หินบดแป้งด้วยมือแช่ข้าวข้ามคืนมาบดให้ละเอียด แล้วนำมาเทลงในน้ำตาลที่เคี้ยวด้วยกะทิกับน้ำตาล สมัยก่อนจะเผากะลามะพร้าวเพื่อจะได้สีที่ออกมาเป็นสีน้ำตาล แต่ด้วยสมัยใหม่เรานำสูตรโบราณมาแปรรูปเป็นรสชาติใหม่ นานาชนิดเพื่อดึงดูดการตลาดเพื่อให้มียอดขายที่สามารถเลี้ยงชีพและสมาชิกกลุ่มได้โดยนำสูตรโบราณมาแปรูปใช้น้ำตาลมะพร้าวเขี้ยวให้เป็นสีน้ำตาล แล้วกวนส่วนผสมคือ แป้ง น้ำตาล กะทิ  3 ชั่วโมง และนำกะทิสดมาคลุกเค้าจะหอมน้ำมันกะทิ น้ำตาลที่ใช้ในส่วนผสมจะต้องเป็นน้ำตาลแท้ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลทราย จะทำให้รสชาติกลมกล่อม นุ่ม ละมุน

      ปัจจุบันสามารถออกจำหน่ายทั้งภายใน และภายนอกจังหวัดเพชรบุรี และได้สืบทอดให้กับลูกหลานของตน จำนวน 10 คน ในกาทำเพื่อบริโภคและจำหน่าย มาตั้งแต่ พ.ศ.2480 โดยผม นายสุชาติ สินกลัด 1 ในจำนวนบุตรของแม่บุญช่วยได้นำมาผลิตที่ชุมชนบ่อแขมด้านใต้ โดยยังคงไว้ในรสชาติ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังเช่นสูตรดั้งเดิมของคุณแม่ ปัจจุบันได้ดำเนินการทำและจำหน่ายเป็นสินค้าของชุมชนทั้งภายในและภายนอก จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน โดยตั้งชื่อผลิตภัณฑ์เป็น "กาละแมกอไผ่ชะอำ" ชุมชนบ่อแขมด้านใต้ เทศบาลเมืองชะอำ และได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ชื่อ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาละแมกอไผ่ชะอำ” รหัสทะเบียน 2-76-04-01/1-0037
ติดต่อประสานงานโดย
      นางสาวณัฐศิตา เป็นศิริ(น้อง) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 089-1826919
      นางสาวมาลัย การินตา(กิ่ง) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 086-8844204      

สนับสนุนโดย
      1. เทศบาลเมืองชะอำ โดยนายนุกูล พรมสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ ดูแลรับผิดชอบโดย
      2. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอำ โทรศัพท์
032-470477 โทรสาร 032-470477

      3. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอำ
       4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
       5.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี