วิดิทัศน์ แนะนำเทศบาลเมืองชะอำ







ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ
 
เทศบาลเมืองชะอำ
เปิดรับรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่
และผู้ย้ายเข้ามาอยู่ในเขต
รับขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2561
ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอำ
ในเวลาราชการ


อ่านรายละเอียดคลิก

 
 
 

หน้า 3 จาก 4


ลงทะเบียนเข้าระบบ



หน่วยงานภาครัฐ












เว็บไซต์ที่น่าสนใจ








กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

สำรวจความคิดเห็น

คุณพอใจ เทศบาลเมืองชะอำ ด้านใด
 

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ