วิดิทัศน์ แนะนำเทศบาลเมืองชะอำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ
เทศบาลเมืองชะอำ
เปิดรับรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่
และผู้ย้ายเข้ามาอยู่ในเขต
รับขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2561
ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอำ
ในเวลาราชการ


อ่านรายละเอียดคลิก

 
 
 
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560  เป็นต้นไป
ขอแจ้งปิดไฟทาง ถ.ศรีสกุลไทย  ถ.คลองเทียน
เพื่อวางบล็อกท่อระบายน้ำ  โดยจะเปิดให้บริการเมื่อดำเนินการวางบล็อกแล้วเสร็จ
 

หน้า 2 จาก 4


ลงทะเบียนเข้าระบบหน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

สำรวจความคิดเห็น

คุณพอใจ เทศบาลเมืองชะอำ ด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ